Bandsintown FistBandsintown Text
Search for artists and concerts
Search for artists
Hamburger Menu Icon
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Dec 28th 2017 @ CRR Konser Salonu

İstanbul, Turkey
I Was There
Thursday, December 28th, 2017
8:00 PM
CRR Konser Salonu
Şişli Cami Kavşağı, İstanbul, Turkey
Turan Sağer şefliğinde gerçekleşecek Yavuz Bingöl konserinde, Davut Sulari'nin eserleri seslendirilecek. Halk ozanları, toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı olmuş ve bunları kalıcı kılmışlardır. Halk ozanlarının doğaçlama saz çalıp türkü söyleme yetenekleri vardır. Toplumdaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, ozanın sazına, sözüne ve sesine konu olur. Ozanlar toplumun sorunlarını dile getirmek, olup biteni daha erken görmek ve gelecek nesillere mesaj vermek özellikleriyle de tanınmıştır. Böylece halka mal olmuşlardır. Ozanlık geleneğinde doğa sevgisi vardır, halk sevgisi vardır, vatan sevgisi vardır, hak sevgisi vardır. Halkın bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını, mesajlarını sazıyla anlatır. Halk ozanlığı, değişen yaşam koşulları ve değer yargıları karşısında gerileme yaşasa da kültürün vazgeçilmez simgelerinden biri olma özelliğini korumuştur. Davut Sulari (1925-1985) Türk Halk Müziği Sanatçısı. Gerçek İsmi Davut Ağbaba'dır. Dedesinin yanında yetişti ve Sulari mahlasını kullandı. Dedesi Kaltık Mehmet Ağa tasavvuf şairiydi. Saz çalma, şiir söyleme ve türkü yakma zevkini dedesinden aldı. Âşıklar bayramının Konya'da yapılmasında emeği geçmişti. Türkü, atışma, güzelleme dallarında örnekler verdi. Doğu Anadolu'da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri, menkıbeleri şiirleştirir; sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı. Bütün ömrünü âşıklık geleneğine sadık kalarak sürdürdü. 17 yaşından başlayarak, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden oldu. Konya Âşıklar Bayramı'nın oluşumunda yer aldı. TRT radyolarında bölge sanatçısı olarak çalıştı. Şef : Turan Sağer
View All Yavuz Bingöl Tour Dates