Bandsintown FistBandsintown Text
Search for artists and concerts
Search for artists
Hamburger Menu Icon

Roberta Settels

Jan 27th 2017 @ Inkonst

Malmö, Sweden
I Was There
Friday, January 27th, 2017
7:00 PM
Inkonst
Malmö, Sweden

En hyllningskväll och ett samtal om elektronmusikern Roberta Settels.
Med Brynn Settels, Daniel Rozenhall och samtalsledare för kvällen är vår musikproducent samt journalisten Elena Wolay.


Roberta Settels (1929–2014) föddes i New York, där hon studerade konst och musik vid Juilliard School of Music. Mot slutet av 1960-talet flyttade hon till Sverige och intresserade sig snart därefter för elektronisk musik. Settels färdigställde uppemot tio verk vid EMS (Elektronmusikstudion) i Stockholm under 1970- och 80-talet, av vilka fyra stycken gavs ut på en självpublicerad LP under titeln Music in Crisis, 1985.
Uppmärksamheten kring Settels musik har dock varit närmast obefintlig. Visserligen är verklistan – omfattande cirka tio kända kompositioner – inte särskilt stor. Det material som finns fascinerar däremot mycket och väcker frågor.
Tankarna riktas i första hand mot historieskrivningen beträffande kvinnors verksamhet inom konstmusiken och den elektroakustiska i synnerhet. På senare tid har en mer nyanserad bild av elektroakustisk musik framträtt, bland annat och kanske framförallt genom att allt fler kvinnors pionjärverksamhet inom elektroakustisk musik har lyfts fram. Dock återstår många namn att belysa, varvid Roberta Settels utgör en bland flera förbisedda kvinnor.
Settels verksamhet är särskilt unik, eftersom hon synes ha varit den första kvinnan som färdigställde ett elektroakustiskt stycke på svensk mark. Detta gäller hennes bandstycke ”Se upp”, som tillkom 1970 på EMS.


I ett samtal med musikerna och mångsysslarna Brynn Settels och Daniel Rozenhall som leds av Inkonsts Elena Wolay får vi en fördjupad bild av Roberta och hennes verk.