Bandsintown
get app
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Industry
ArtistsEvent Pros
HelpPrivacyTerms
Da Moon Tickets, Tour Dates and %{concertOrShowText}
Da Moon Tickets, Tour Dates and %{concertOrShowText}

Da MoonVerified

253 Followers
Never miss another Da Moon concert. Get alerts about tour announcements, concert tickets, and shows near you with a free Bandsintown account.
Follow

About Da Moon

Vše začíná příběhem…

V dobách hlubokého totalismu, kdy byla většina nejen zahraničních interpretů zakázána a dostávala se k lidem jen díky černému trhu. Už tenkrát, ještě jako malý kluk, nasával Da Moon atmosféru zakázaného ovoce a hudby, která nešla s proudem. V tu dobu získával první zkušenosti po boku svého otce na diskotékách.

První vinyly a…

Větší zlom přišel až v roce 2001 s prvním nákupem vinylových desek, po kterém následovaly krásné začátky za mixážním pultem v legendárním plzeňském DJ baru Mazaný králíček, kde se po několika týdnech aktivního hraní stal rezidentem. Plynule navazovaly rezidentní noci jako PULS!NG v House Of Blues, E_music v klubu In Spiral, Dance In The Sky ve Sky baru na střeše jediné výškové budovy v centru Plzně a s nimi spojené promotérské činnosti.

Demo mix Architecture byl v roce 2005 vyhlášen demo mixem měsíce v časopise XMAG. O rok později získal rezidentní noc Renaissance v novém plzeňském klubu PH+, která později změnila název podle jeho rádiového pořadu Moonlighting, který byl vysílán na slovenských vlnách.

Za zmínku také stojí plzeňsko-pražský projekt Dynamix, kde vedle svého aktuálního zvuku pravidelně představoval zajímavé zahraniční i tuzemské hosty.

Hudební škatulky…

V jeho podání je hudba určitým projevem svobody, bez jasně daných mantinelů. Miluje syntetický zvuk house music a techna, v kterém vystihuje jejich groove a sofistikovanost. A nemusí se jednat zrovna o charakteristické žánry. Rád své sety okořeňuje motivy indie rocku, dubu, soulu, jazzu, ale nejsou mu cizí ani živí muzikanti, s kterými občas vystupuje.

Současnost…

V současné době Da Moon působí v Praze, kde se vedle běžných lidských aktivit věnuje produkci hudby, pořadu Čerstvé housky na rádiu Punctum, či redaktorské činnosti pro informační portál techno.cz. Především se ho ale stále drží vášeň pro šíření lásky v podobě hudby.

________________________________________________________________________


Everything starts with a story…

This story starts in the times of deep communism, when most interpreters, not only foreign ones, were forbidden and reached people only through black market. Already back then, Da Moon as a small boy was trying the taste of forbidden fruit and music, which did not follow the trend. In those days he was gaining his first experience by his father’s side at discos.

First vinyls and…

Bigger change came in 2001 along with purchase of vinyl records, after which came the beautiful beginnings behind the mixer in legendary Pilsen Dj bar Mazaný Králíček. After several years of performing there he became a resident of this club. Fluently followed resident nights such as PULS!NG at House Of Blues, E_music at In Spiral, Dance In The Sky at Sky bar (on the top of the only skyscraper in Pilsen) and related promo activities.

Demo mix Architecture was awarded the Best Demo Mix Of The Month in magazine XMAG in 2005. A year later he got resident night Renaissance at a new Pilsen club PH+. This night later changed its name to Moonlighting based on his radio show, which was broadcast in Slovakia.

It’s worth mentioning the Pilsen-Prague project Dynamix, where along with his current tunes he presented interesting domestic and foreign guests.

Music drawers…

In his submission, music is a certain expression of freedom without clearly defined borders. He loves the synthetic sound of house music and techno, in which he captures their groove and sophistication. And it may not be exactly the characteristic genres. He likes spicing up his sets with motives of indie rock, dub, soul, jazz, but neither is he a stranger to live musicians with whom he occassionally performs.

The present…

Da Moon is currently based in Prague, where, apart from living an ordinary life, he also devotes his time to music production, radio show Čerstvé husky for radio Punctum, and journalism for techno.cz website. He still works to sharing love by music.
Show More
Hometown:
Prague, Czechia

No upcoming shows
Send a request to Da Moon to play in your city
Request a Show

About Da Moon

Vše začíná příběhem…

V dobách hlubokého totalismu, kdy byla většina nejen zahraničních interpretů zakázána a dostávala se k lidem jen díky černému trhu. Už tenkrát, ještě jako malý kluk, nasával Da Moon atmosféru zakázaného ovoce a hudby, která nešla s proudem. V tu dobu získával první zkušenosti po boku svého otce na diskotékách.

První vinyly a…

Větší zlom přišel až v roce 2001 s prvním nákupem vinylových desek, po kterém následovaly krásné začátky za mixážním pultem v legendárním plzeňském DJ baru Mazaný králíček, kde se po několika týdnech aktivního hraní stal rezidentem. Plynule navazovaly rezidentní noci jako PULS!NG v House Of Blues, E_music v klubu In Spiral, Dance In The Sky ve Sky baru na střeše jediné výškové budovy v centru Plzně a s nimi spojené promotérské činnosti.

Demo mix Architecture byl v roce 2005 vyhlášen demo mixem měsíce v časopise XMAG. O rok později získal rezidentní noc Renaissance v novém plzeňském klubu PH+, která později změnila název podle jeho rádiového pořadu Moonlighting, který byl vysílán na slovenských vlnách.

Za zmínku také stojí plzeňsko-pražský projekt Dynamix, kde vedle svého aktuálního zvuku pravidelně představoval zajímavé zahraniční i tuzemské hosty.

Hudební škatulky…

V jeho podání je hudba určitým projevem svobody, bez jasně daných mantinelů. Miluje syntetický zvuk house music a techna, v kterém vystihuje jejich groove a sofistikovanost. A nemusí se jednat zrovna o charakteristické žánry. Rád své sety okořeňuje motivy indie rocku, dubu, soulu, jazzu, ale nejsou mu cizí ani živí muzikanti, s kterými občas vystupuje.

Současnost…

V současné době Da Moon působí v Praze, kde se vedle běžných lidských aktivit věnuje produkci hudby, pořadu Čerstvé housky na rádiu Punctum, či redaktorské činnosti pro informační portál techno.cz. Především se ho ale stále drží vášeň pro šíření lásky v podobě hudby.

________________________________________________________________________


Everything starts with a story…

This story starts in the times of deep communism, when most interpreters, not only foreign ones, were forbidden and reached people only through black market. Already back then, Da Moon as a small boy was trying the taste of forbidden fruit and music, which did not follow the trend. In those days he was gaining his first experience by his father’s side at discos.

First vinyls and…

Bigger change came in 2001 along with purchase of vinyl records, after which came the beautiful beginnings behind the mixer in legendary Pilsen Dj bar Mazaný Králíček. After several years of performing there he became a resident of this club. Fluently followed resident nights such as PULS!NG at House Of Blues, E_music at In Spiral, Dance In The Sky at Sky bar (on the top of the only skyscraper in Pilsen) and related promo activities.

Demo mix Architecture was awarded the Best Demo Mix Of The Month in magazine XMAG in 2005. A year later he got resident night Renaissance at a new Pilsen club PH+. This night later changed its name to Moonlighting based on his radio show, which was broadcast in Slovakia.

It’s worth mentioning the Pilsen-Prague project Dynamix, where along with his current tunes he presented interesting domestic and foreign guests.

Music drawers…

In his submission, music is a certain expression of freedom without clearly defined borders. He loves the synthetic sound of house music and techno, in which he captures their groove and sophistication. And it may not be exactly the characteristic genres. He likes spicing up his sets with motives of indie rock, dub, soul, jazz, but neither is he a stranger to live musicians with whom he occassionally performs.

The present…

Da Moon is currently based in Prague, where, apart from living an ordinary life, he also devotes his time to music production, radio show Čerstvé husky for radio Punctum, and journalism for techno.cz website. He still works to sharing love by music.
Show More
Hometown:
Prague, Czechia

Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow