Bandsintown
get app
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Phone icon
Get App
Artists & VenuesPromotersHelp
PrivacyTerms
dj martinez Tickets, Tour Dates and Concerts
dj martinez Tickets, Tour Dates and Concerts

dj martinezVerified

544 Followers
Never miss another dj martinez concert. Get alerts about tour announcements, concert tickets, and shows near you with a free Bandsintown account.
Follow

About dj martinez

BIO: (Slovak) for English scroll down !!! DJ Martinez alebo DJ Mojo ako ho prezívajú a volajú všetci priateľia a známi inak vlastným menom Martin Mojžiš je DJ pochádzajúci zo srdca stredného Slovenska, konkrétne z mesta Banská Bystrica. Elektronická hudba ho sprevádza už od ranného detstva, keď sa ako 15 ročný zameriava na počúvanie klubovej tanečnej hudby. Spočiatku hľadal ten správny štýl, ktorým sa chce uberať, ale až House a Trance mu prirástol k srdcu. Pre chýbajúce PC nemal dostatok času a možností na bližšie mapovanie scény a tak sa jeho djské počiny začínajú až v jeho 21 rokoch, keď si kúpil notebook. Jeho začiatky sú spojené s mixovaním v známom PC softe Virtual DJ, alebo Traktor DJ Studio od ktorého pred nedávnom prešiel na live hranie za použitia mixu a CD playerov. Čo sa bohužiaľ bez financií nedalo zrealizovať. Zatiaľ aktívne nepôsobí,ale možno časom ktovie. Momentálne sa ako DJ stále snaží zdokonalovať v tom čo ho baví, čiže Djing. Jeho motivácia v Djskom napredovaní je stále čoraz väčšia :) Obľúbený štýl: electro house, progressive house, tech-house, trance, progressive trance, tech-trance. Technika: 2x CD Player Pioneer CDJ 1000 MK3, Mixpult Pioneer DJM 800 a slúchatka Sennheiser HD 25-1 II Software: Traktor Scratch Duo 2, Virtual DJ 7.0.2.0, FL Studio 9 Hardware: Notebook Acer Aspire 5750G a Traktor Audio 6 BIO: (English) DJ Martinez, or DJ Mojo it survive and call all friends and acquaintances other name is Moses Martin DJ originating from the middle of Slovakia, namely the city of Banská Bystrica. It is accompanied by electronic music since early childhood, when as a 15 year focuses on listening to club music. Initially looking for the right style, which he wants to go, but House and Trance it to heart. Missing PC had enough time and opportunities for further mapping of the scene and so is his djs step to begin in 21 years when you bought the notebook. Its beginnings are associated with mixing in a known soft PC Virtual DJ, Traktor DJ studio, or who has recently passed on playing live, using a mix CD player. What is unfortunately not be realized without funding. Is not yet active, but over time, who knows. Currently as DJ still strive to enhance the fun making it, that is Djing. His motivation in djs progress is increasing. Favorite Style: electro house, progressive house, tech-house, trance, progressive trance, tech-trance Technics: 2x CD Player Pioneer CDJ 1000 MK3, Mixer Pioneer DJM 800 and Phones Sennheiser HD 25-1 II Software: Traktor Scratch Duo 2, Virtual DJ 7.0.2.0, FL Studio 9 Hardware: Notebook Acer Aspire 5750G and Traktor Audio 6 MYSPACE: http://www.myspace.com/deejaymartinez MIXCLOUD: http://www.mixcloud.com/DeeJayMartinez SOUNDCLOUD: http://www.soundcloud.com/martinez-dj
Show More
Genres:
Deep House, Progressive House, Tech House, Electro House, Electronic, House
Hometown:
Banská Bystrica, Slovakia

No upcoming shows
Send a request to dj martinez to play in your city
Request a Show

Bandsintown Merch

Circle Hat
$25.0 USD
Live Collage Sweatshirt
$45.0 USD
Rainbow T-Shirt
$30.0 USD
Circle Beanie
$20.0 USD

About dj martinez

BIO: (Slovak) for English scroll down !!! DJ Martinez alebo DJ Mojo ako ho prezívajú a volajú všetci priateľia a známi inak vlastným menom Martin Mojžiš je DJ pochádzajúci zo srdca stredného Slovenska, konkrétne z mesta Banská Bystrica. Elektronická hudba ho sprevádza už od ranného detstva, keď sa ako 15 ročný zameriava na počúvanie klubovej tanečnej hudby. Spočiatku hľadal ten správny štýl, ktorým sa chce uberať, ale až House a Trance mu prirástol k srdcu. Pre chýbajúce PC nemal dostatok času a možností na bližšie mapovanie scény a tak sa jeho djské počiny začínajú až v jeho 21 rokoch, keď si kúpil notebook. Jeho začiatky sú spojené s mixovaním v známom PC softe Virtual DJ, alebo Traktor DJ Studio od ktorého pred nedávnom prešiel na live hranie za použitia mixu a CD playerov. Čo sa bohužiaľ bez financií nedalo zrealizovať. Zatiaľ aktívne nepôsobí,ale možno časom ktovie. Momentálne sa ako DJ stále snaží zdokonalovať v tom čo ho baví, čiže Djing. Jeho motivácia v Djskom napredovaní je stále čoraz väčšia :) Obľúbený štýl: electro house, progressive house, tech-house, trance, progressive trance, tech-trance. Technika: 2x CD Player Pioneer CDJ 1000 MK3, Mixpult Pioneer DJM 800 a slúchatka Sennheiser HD 25-1 II Software: Traktor Scratch Duo 2, Virtual DJ 7.0.2.0, FL Studio 9 Hardware: Notebook Acer Aspire 5750G a Traktor Audio 6 BIO: (English) DJ Martinez, or DJ Mojo it survive and call all friends and acquaintances other name is Moses Martin DJ originating from the middle of Slovakia, namely the city of Banská Bystrica. It is accompanied by electronic music since early childhood, when as a 15 year focuses on listening to club music. Initially looking for the right style, which he wants to go, but House and Trance it to heart. Missing PC had enough time and opportunities for further mapping of the scene and so is his djs step to begin in 21 years when you bought the notebook. Its beginnings are associated with mixing in a known soft PC Virtual DJ, Traktor DJ studio, or who has recently passed on playing live, using a mix CD player. What is unfortunately not be realized without funding. Is not yet active, but over time, who knows. Currently as DJ still strive to enhance the fun making it, that is Djing. His motivation in djs progress is increasing. Favorite Style: electro house, progressive house, tech-house, trance, progressive trance, tech-trance Technics: 2x CD Player Pioneer CDJ 1000 MK3, Mixer Pioneer DJM 800 and Phones Sennheiser HD 25-1 II Software: Traktor Scratch Duo 2, Virtual DJ 7.0.2.0, FL Studio 9 Hardware: Notebook Acer Aspire 5750G and Traktor Audio 6 MYSPACE: http://www.myspace.com/deejaymartinez MIXCLOUD: http://www.mixcloud.com/DeeJayMartinez SOUNDCLOUD: http://www.soundcloud.com/martinez-dj
Show More
Genres:
Deep House, Progressive House, Tech House, Electro House, Electronic, House
Hometown:
Banská Bystrica, Slovakia

Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow