Bandsintown
get app
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Phone icon
Get App
Artists & VenuesPromotersHelp
PrivacyTerms
Expectativa Zero Tickets, Tour Dates and Concerts
Expectativa Zero Tickets, Tour Dates and Concerts

Expectativa ZeroVerified

161 Followers
Never miss another Expectativa Zero concert. Get alerts about tour announcements, concert tickets, and shows near you with a free Bandsintown account.
Follow
No upcoming shows
Send a request to Expectativa Zero to play in your city
Request a Show

Bandsintown Merch

Rainbow T-Shirt
$30.00
Circle Beanie
$20.00
Live Collage Sweatshirt
$45.00

About Expectativa Zero

CAT/ESP/ENG Expectativa Zero es forma l'abril del 2009 a Olot (Girona). Inicialment amb un estil proper al punk i al oi !, debuten l'11 d'octubre '09, posteriorment se succeeixen concerts a la província de Girona, fent-se amb una fidel legió de seguidors. De forma paral·lela graven la primera maqueta i es presenta a Olot amb gran èxit, ràpidament s'esgoten les còpies i es publica el treball a Internet per major difusió. Després es succeeixen diversos concerts, i és en un d'ells (Festival Gos de Sant Rock) on es grava un disc en directe que posteriorment es penja a Internet. Prossegueixen molts directes, amb menció especial al qual van compartir escenari amb KOP i Non Servium. A la primavera del 2013 graven una segona maqueta amb millor so i és presentada en altres concerts. Després d'alguns canvis de formació a finals del 2013, es produeix un cert canvi d'estil, si bé la banda ja havia començat a tocar estils propera a l'harcore / metall, amb aquestes incorporacions aquesta influència es fa molt més visible. Al gener del 2014 es produeix el debut amb la nova formació a la sala La Mirona de Girona, al costat de Subtrabelios. Entre maig i juny d'aquest mateix any, graven una demo en MusicLan Estudis. Aquí la banda plasma la seva personalitat en 5 temes, amb "trallazos" de punk rock, metall, thrash i hardcore. El grup de la Garrotxa ha descarregat energia pels escenaris de tota la província de Girona i part de Barcelona ... La banda ha anat evolucionant i madurant el seu so. Ja en 2016 i amb nous canvis en la formació, la banda ha acabat de trobar la seva personalitat, que s'ha plasmat en el seu últim treball "Re-evolución" gravat en Juglans Estudi entre abril i maig de 2016, on es percep aquesta consolidació i aquesta ràbia positiva. No és fàcil etiquetar l'estil de Expectativa Zero; heavy, punk, rock, metall, hardcore, thrash !, es barregen per acabar elaborant unes cançons que no deixen indiferent a ningú. Àgils i contundents ritmes a la bateria de Rafa Garrigós, riffs canyers per part d'Edu i Brian, acompanyats del baix precís de l'Albert, fan una bona base perquè la veu de Jordi "Somàlia" piqui cada estrofa sense pietat. -------------------------------- Expectativa Zero se forma en abril del 2009 en Olot (Girona). Inicialmente con un estilo cercano al punk y al oi!, debutan el 11 de octubre '09, posteriormente se suceden conciertos en la provincia de Girona, haciéndose con una fiel legión de seguidores. De forma paralela graban la primera maqueta y se presenta en Olot con gran éxito, rápidamente se agotan las copias y se publica el trabajo en Internet para mayor difusión. Luego se suceden varios conciertos, y es en uno de ellos (Festival Gos de Sant Rock) donde se graba un disco en directo que posteriormente se cuelga en Internet. Prosiguen muchos directos, con mención especial al que compartireron escenario con KOP y Non Servium. En primavera del 2013 graban una segunda maqueta con mejor sonido y es presentada en otros conciertos. Tras algunos cambios de formación a finales del 2013, se produce un cierto cambio de estilo, si bien la banda ya había comenzado a tocar estilos más cercanos al harcore/metal, con dichas incorporaciones esta influencia se hace mucho más visible. En enero del 2014 se produce el debut con la nueva formación en la sala La Mirona de Girona, junto a Subtrabelios. Entre mayo y junio de ese mismo año, graban una demo en Musiclan Estudios. Aquí la banda plasma su personalidad en 5 temas, con trallazos de punk rock, metal, thrash y hardcore. El grupo de la Garrotxa ha descargado energía por los escenarios de toda la provincia de Girona y parte de Barcelona... La banda ha ido evolucionando y madurando su sonido. Ya en 2016 y con nuevos cambios en la formación, la banda ha acabado de encontrar su personalidad, que se ha plasmado en su último trabajo "Re-evolución" grabado en Juglans Estudi entre abril y mayo de 2016, donde se percibe este afianzamiento y esta rabia positiva. No es fácil etiquetar el estilo de Expectativa Zero; heavy, punk, rock, metal, hardcore, thrash!, se mezclan para acabar elaborando unas canciones que no dejan indiferente a nadie. Ágiles y contundentes ritmos en la batería de Rafa Garrigós, riffs cañeros por parte de Edu y Brian, acompañados del bajo preciso de Albert, hacen una buena base para que la voz de Jordi "Somalia" machaque cada estrofa sin piedad. ------------------------------------ Expectation Zero is formed in April 2009 in Olot (Girona). Initially with near oi !, punk style and debut on October 11 '09, later concerts take place in the province of Girona, becoming a loyal legion of followers. Parallel recorded the first demo and presented in Olot with great success, copies are exhausted quickly and work on the Internet for wider dissemination is published. Then several concerts happen, and one of them (Gos Festival Sant Rock) where a live album later hangs on the Internet is recorded. Continue many direct, with special mention to which compartireron stage with KOP and Non Servium. In the spring of 2013 they recorded a second demo with better sound and is presented in other concerts. After some line-up changes at the end of 2013, a certain style change occurs, although the band had already begun playing styles closer to hardcore / metal, with these additions this influence becomes much more visible. In January 2014 debut with the new training room La Mirona of Girona, near Subtrabelios occurs. Between May and June of that year, they recorded a demo in Musiclan Studies. Here the band captures his personality on 5 subjects, with "trallazos" of punk rock, metal, thrash and hardcore. The group downloaded Garrotxa energy scenarios throughout the province of Girona and part of Barcelona ... The band has evolved and matured sound. Already in 2016 and with new line-up changes, the band has just found his personality, which was reflected in his latest work "Re-evolution" recorded in Juglans Estudi between April and May 2016, where the consolidation is perceived and this positive rage. It is not easy to label the style of Zero Expectation; heavy, punk, rock, metal, hardcore, thrash !, mix to be drawing some songs that leave no one indifferent. Agile and strong rhythms on drums Rafa Garrigós, cañeros riffs by Edu and Brian, accompanied by precise bass Albert, make a good base for the voice of Jordi "Somalia" mercilessly crush each stanza. Sin contemplaciones
Show More
Genres:
Metal Hxc Thrash
Band Members:
Edu García: Guit. -, Albert Xandrich: Bx., Brian Stive: Guit. -, Jordi "Somàlia": Vox -, Rafa Garrigós: Bat. -

No upcoming shows
Send a request to Expectativa Zero to play in your city
Request a Show

Bandsintown Merch

Rainbow T-Shirt
$30.00
Circle Beanie
$20.00
Live Collage Sweatshirt
$45.00

About Expectativa Zero

CAT/ESP/ENG Expectativa Zero es forma l'abril del 2009 a Olot (Girona). Inicialment amb un estil proper al punk i al oi !, debuten l'11 d'octubre '09, posteriorment se succeeixen concerts a la província de Girona, fent-se amb una fidel legió de seguidors. De forma paral·lela graven la primera maqueta i es presenta a Olot amb gran èxit, ràpidament s'esgoten les còpies i es publica el treball a Internet per major difusió. Després es succeeixen diversos concerts, i és en un d'ells (Festival Gos de Sant Rock) on es grava un disc en directe que posteriorment es penja a Internet. Prossegueixen molts directes, amb menció especial al qual van compartir escenari amb KOP i Non Servium. A la primavera del 2013 graven una segona maqueta amb millor so i és presentada en altres concerts. Després d'alguns canvis de formació a finals del 2013, es produeix un cert canvi d'estil, si bé la banda ja havia començat a tocar estils propera a l'harcore / metall, amb aquestes incorporacions aquesta influència es fa molt més visible. Al gener del 2014 es produeix el debut amb la nova formació a la sala La Mirona de Girona, al costat de Subtrabelios. Entre maig i juny d'aquest mateix any, graven una demo en MusicLan Estudis. Aquí la banda plasma la seva personalitat en 5 temes, amb "trallazos" de punk rock, metall, thrash i hardcore. El grup de la Garrotxa ha descarregat energia pels escenaris de tota la província de Girona i part de Barcelona ... La banda ha anat evolucionant i madurant el seu so. Ja en 2016 i amb nous canvis en la formació, la banda ha acabat de trobar la seva personalitat, que s'ha plasmat en el seu últim treball "Re-evolución" gravat en Juglans Estudi entre abril i maig de 2016, on es percep aquesta consolidació i aquesta ràbia positiva. No és fàcil etiquetar l'estil de Expectativa Zero; heavy, punk, rock, metall, hardcore, thrash !, es barregen per acabar elaborant unes cançons que no deixen indiferent a ningú. Àgils i contundents ritmes a la bateria de Rafa Garrigós, riffs canyers per part d'Edu i Brian, acompanyats del baix precís de l'Albert, fan una bona base perquè la veu de Jordi "Somàlia" piqui cada estrofa sense pietat. -------------------------------- Expectativa Zero se forma en abril del 2009 en Olot (Girona). Inicialmente con un estilo cercano al punk y al oi!, debutan el 11 de octubre '09, posteriormente se suceden conciertos en la provincia de Girona, haciéndose con una fiel legión de seguidores. De forma paralela graban la primera maqueta y se presenta en Olot con gran éxito, rápidamente se agotan las copias y se publica el trabajo en Internet para mayor difusión. Luego se suceden varios conciertos, y es en uno de ellos (Festival Gos de Sant Rock) donde se graba un disco en directo que posteriormente se cuelga en Internet. Prosiguen muchos directos, con mención especial al que compartireron escenario con KOP y Non Servium. En primavera del 2013 graban una segunda maqueta con mejor sonido y es presentada en otros conciertos. Tras algunos cambios de formación a finales del 2013, se produce un cierto cambio de estilo, si bien la banda ya había comenzado a tocar estilos más cercanos al harcore/metal, con dichas incorporaciones esta influencia se hace mucho más visible. En enero del 2014 se produce el debut con la nueva formación en la sala La Mirona de Girona, junto a Subtrabelios. Entre mayo y junio de ese mismo año, graban una demo en Musiclan Estudios. Aquí la banda plasma su personalidad en 5 temas, con trallazos de punk rock, metal, thrash y hardcore. El grupo de la Garrotxa ha descargado energía por los escenarios de toda la provincia de Girona y parte de Barcelona... La banda ha ido evolucionando y madurando su sonido. Ya en 2016 y con nuevos cambios en la formación, la banda ha acabado de encontrar su personalidad, que se ha plasmado en su último trabajo "Re-evolución" grabado en Juglans Estudi entre abril y mayo de 2016, donde se percibe este afianzamiento y esta rabia positiva. No es fácil etiquetar el estilo de Expectativa Zero; heavy, punk, rock, metal, hardcore, thrash!, se mezclan para acabar elaborando unas canciones que no dejan indiferente a nadie. Ágiles y contundentes ritmos en la batería de Rafa Garrigós, riffs cañeros por parte de Edu y Brian, acompañados del bajo preciso de Albert, hacen una buena base para que la voz de Jordi "Somalia" machaque cada estrofa sin piedad. ------------------------------------ Expectation Zero is formed in April 2009 in Olot (Girona). Initially with near oi !, punk style and debut on October 11 '09, later concerts take place in the province of Girona, becoming a loyal legion of followers. Parallel recorded the first demo and presented in Olot with great success, copies are exhausted quickly and work on the Internet for wider dissemination is published. Then several concerts happen, and one of them (Gos Festival Sant Rock) where a live album later hangs on the Internet is recorded. Continue many direct, with special mention to which compartireron stage with KOP and Non Servium. In the spring of 2013 they recorded a second demo with better sound and is presented in other concerts. After some line-up changes at the end of 2013, a certain style change occurs, although the band had already begun playing styles closer to hardcore / metal, with these additions this influence becomes much more visible. In January 2014 debut with the new training room La Mirona of Girona, near Subtrabelios occurs. Between May and June of that year, they recorded a demo in Musiclan Studies. Here the band captures his personality on 5 subjects, with "trallazos" of punk rock, metal, thrash and hardcore. The group downloaded Garrotxa energy scenarios throughout the province of Girona and part of Barcelona ... The band has evolved and matured sound. Already in 2016 and with new line-up changes, the band has just found his personality, which was reflected in his latest work "Re-evolution" recorded in Juglans Estudi between April and May 2016, where the consolidation is perceived and this positive rage. It is not easy to label the style of Zero Expectation; heavy, punk, rock, metal, hardcore, thrash !, mix to be drawing some songs that leave no one indifferent. Agile and strong rhythms on drums Rafa Garrigós, cañeros riffs by Edu and Brian, accompanied by precise bass Albert, make a good base for the voice of Jordi "Somalia" mercilessly crush each stanza. Sin contemplaciones
Show More
Genres:
Metal Hxc Thrash
Band Members:
Edu García: Guit. -, Albert Xandrich: Bx., Brian Stive: Guit. -, Jordi "Somàlia": Vox -, Rafa Garrigós: Bat. -

Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow