Bandsintown
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Phone icon
Get App
Artists & VenuesPromotersHelp
PrivacyTerms
artist
artist

Martin ŠevčíkVerified

136 Followers
Follow
About Martin Ševčík
BIO
Spousta lidí si užívala běžnou víkendovou pohodu, někteří z vás nebyli ještě na světě, a do mého života se sobota 17. června 1989 zapsala jako den, kdy jsem poprvé spatřil světlo světa. Stalo se tak ve vesničce Čeladná na Severní Moravě. Mámě se tak narodil její druhorozený syn a táta měl co oslavovat.

Celé své dětství jsem prožil v Kozlovicích, kde jsem také navštěvoval základní školu. Mé první zkušenosti s muzikou přišly asi v 5 letech, kdy jsem začal chodit do folklorního souboru Valášek. K folklóru jsem měl velmi blízko, protože moje máma zpívala dlouhé roky ve folklorních souborech. Postupem času se u mě začal projevovat i zájem o sport, začal jsem tedy chodit na fotbal.

Jak jsem pomalu vyrůstal, přišly i nové zájmy. Do popředí se více dostal fotbal a na soubor Valášek už mi bohužel nezbylo tolik času, zvlášť když mě zachvátila touha ovládat nějaký hudební nástroj. Zkusil jsem tedy keyboard. Ale jak rychle jsem s tímto koníčkem začal, tak rychle jsem skončil. Nicméně touha hrát na hudební nástroj přetrvávala. Můj o rok starší bratranec začal v té době chodit na hodiny akustické kytary. Řekl jsem si, že to by mohlo být to pravé a teď už vím, že jsem měl pravdu.

Do týdne mi rodiče koupili mojí první akustickou kytaru a já byl vzápětí velmi šťastný, protože mě tento nástroj opravdu oslovil. Po asi dvou letech, kdy jsem opravdu pilně cvičil hru na kytaru i zpěv, mě rodiče přihlásili na mou první pěveckou soutěž. Byla to soutěž FEDD (mezinárodní festival dovedností dětí), kde jsem zpíval písničku od skupiny Buty, Nad stádem koní. Podařilo se mi zvítězit, což mě velmi nakoplo a dalo mi chuť cvičit a zúčastnit se dalších soutěží. S postupem času jsem se zúčastnil desítek dalších soutěží, na kterých jsem většinou obsadil jednu z prvních tří příček.

Vzápětí se dostavil můj pubertální věk, a fotbal, který jsem v té době pořád hrál, se stal číslem jedna. Úspěchy, kterých jsem dosáhl ve zpěvu, se pro mne staly neviditelnými a já chtěl být fotbalistou. Z tohoto, dle mého názoru „pubertálního snu“ mě brzy probudil můj otec, který mě hlavně v tomto období nejvíce tlačil do zpívání a hry na kytaru. Vzpomínám si na ty dny, kdy jsem přišel ze školy, táta už na mě čekal s kytarou v ruce, a já v té době se znechuceným výrazem musel jít cvičit. Naštěstí tohle období netrvalo dlouho.

Zanedlouho přišel čas nastoupit na střední školu a já si vybral Obchodní akademii ve Frýdku-Místku. Na toto období vzpomínám velmi rád, ale trvalo kratší dobu, než obvykle trvá vystudovat střední školu. Když jsem byl na začátku 3. ročníku, to se psal školní rok 2005/2006, přihlásil jsem se do televizní soutěže Česko hledá SuperStar III, kde jsem postupně probojoval několika vyřazovacími koly z asi 9 000 soutěžících až na celkové 5. místo. Tímto se můj život radikálně změnil.
Po skončení této soutěže jsem musel z časových důvodů přerušit školu a přestěhoval jsem se z Kozlovic do Prahy. Začal jsem hodně koncertovat a přišly první vlastní písničky, což mě přimělo natočit své první autorské album s názvem „Můj barevný svět“, na kterém jsem spolupracoval s producentem Pavlem Sádlíkem. CD vyšlo u vydavatelství JH publish.

Jak už jsem řekl, začal jsem hodně koncertovat, a to po různých klubech, malých festivalech, charitativních akcích a proběhl i nespočet vlastních koncertů. Soutěž Česko hledá SuperStar III byla pro mě určitým mezníkem, neberu to však jako zásadní věc ve svém životě. Nechci na této soutěži stavět svou kariéru nebo to, co dělám, spíš to beru jako odrazový můstek, ale jsem rád za zkušenosti a zážitky, které jsem díky této soutěži nasbíral, to Vám totiž nikdo nevezme.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky (2011/2012) na střední škole v Brandýse nad Labem v současné době natáčím svou druhou desku, na které spolupracuji s americkým hudebníkem a producentem Ianem Kelosky. Bude úplně jiná, než ta první. CD bude v angličtině, muzika je dle mého názoru vyspělejší a myslím si, že z ní lidé budou moci poznat, co jsem za posledních 5 let zažil a co podstatného se v mém životě událo.

V polovině roku 2012 jsem se mimo jiné připojil ke kapele Doctor Victor, nikoliv jako zpěvák, ale jako baskytarista.
S postupem času zde budu informace o mně doplňovat, kdo ví, co přinese zítřek. Martin.

BIO
A lot of people were enjoying a quiet, routine weekend, and some of you were not even born... on Saturday, the 17th June, 1989, the day I was born. It happened in the village of Čeladná in North Moravia. My mom gave birth to her second son and my dad could celebrate.

Throughout my childhood I lived in Kozlovice, where I attended basic school. My first experience with music came when I was 5 years old, when I started to attend the folk choir Valasek. I had a close relationship to the folklore, because my mom sang for many years in folk choirs. Gradually, I began to show my interest in sports as well, so I started to play football.

As I slowly grew up, new interests appeared. My interest in football came to the forefront and unfortunately, not much time was left for the Valasek choir. Also, I suddenly felt the desire to learn how to play a musical instrument. So I tried the keyboard. But as quickly as I started this hobby, was as quickly as I finished. However, the desire to play a musical instrument persisted. My cousin began taking lessons on the acoustic guitar andI thought that it might be the right one for me, too. And now I know that I was right.

Within a week, my parents got me my first acoustic guitar and I was very happy, because I was really interested in this instrument. After about two years, having trained really hard playing guitar and singing, my parents signed me up for my first singing competition. It was the FEDD (International Festival Skills of Children) competition, where I sang the song, Nad stadem koni (Over a Herd of Horses), from the band Buty. I managed to win, which really motivated me and gave me a zest to practise and participate in other competitions. Over time, I attended many competitions, where I usually took one of the first three places.

Then came my adolescence and football became my number one priority. The success I had achieved in singing became invisible to me and all I wanted to be was a footballer- it was my "teenage dream". But my father soon woke me from that dream and he pushed me into singing and playing the guitar. I remember those days when I came home from school; my dad was waiting for me with a guitar in his hand and at that time I had a sick feeling about practising. Fortunately, this period did not last long.

Soon it came time to enter high school and I chose the Business Academy in Frydek-Mistek. I remember this period very happily, but I spent less time than it usually takes to graduate from high school. When I was at the beginning of the 3rd year, it was 2005/2006, I enrolled in the TV contest “Czech SuperStar III”, where I gradually fought my way through several elimination rounds of about 9,000 contestants to win fifth place overall. This radically changed my life.
After this competition, I decided to interrupt my schooling and I moved from Kozlovice to Prague. I started to tour and gave many concerts. I began writing my own songs, which led to me creating my first album titled, "Můj barevny svet" ("My Colorful World"), where I worked with producer Paul Sadlik. My CD was released by JH publishing.

As I said, I started to participate in many concerts in the various clubs, small festivals, charity events and even gave many of my own concerts. The competition “Czech SuperStar III” was a milestone for me, but I do not look at it as THE major thing in my life. I do not want to use only this competition to build a career or what I do; rather I see it as a springboard. But I'm glad for the experiences and memories that I have gathered through this competition; it was like no other.

After successfully graduating (2011/2012) from secondary school in Brandys nad Labem, I am currently preparing my second album, in which I am working with the American musician and producer, Ian Kelosky. It will be completely different than the first one. The CD will be in English and the music is, in my opinion, more advanced. I think people will be able to feel what I lived through the last 5 years and what important events have happened in my life.

In mid-2012, amongst other things, I joined the band Doctor Victor, not as a singer but as a Bass guitarist.

Over time, I will add more information about me here. Who knows what tomorrow will bring!!!

Martin
Read More
Genres:
Acoustic Pop - Rock
Band Members:
Tomáš Formánek - percusion, acoustic quitar, vocal, Martin Ševčík - voice, bass quitar

No upcoming shows
Send a request to Martin Ševčík to play in your city
Request a Show
About Martin Ševčík
BIO
Spousta lidí si užívala běžnou víkendovou pohodu, někteří z vás nebyli ještě na světě, a do mého života se sobota 17. června 1989 zapsala jako den, kdy jsem poprvé spatřil světlo světa. Stalo se tak ve vesničce Čeladná na Severní Moravě. Mámě se tak narodil její druhorozený syn a táta měl co oslavovat.

Celé své dětství jsem prožil v Kozlovicích, kde jsem také navštěvoval základní školu. Mé první zkušenosti s muzikou přišly asi v 5 letech, kdy jsem začal chodit do folklorního souboru Valášek. K folklóru jsem měl velmi blízko, protože moje máma zpívala dlouhé roky ve folklorních souborech. Postupem času se u mě začal projevovat i zájem o sport, začal jsem tedy chodit na fotbal.

Jak jsem pomalu vyrůstal, přišly i nové zájmy. Do popředí se více dostal fotbal a na soubor Valášek už mi bohužel nezbylo tolik času, zvlášť když mě zachvátila touha ovládat nějaký hudební nástroj. Zkusil jsem tedy keyboard. Ale jak rychle jsem s tímto koníčkem začal, tak rychle jsem skončil. Nicméně touha hrát na hudební nástroj přetrvávala. Můj o rok starší bratranec začal v té době chodit na hodiny akustické kytary. Řekl jsem si, že to by mohlo být to pravé a teď už vím, že jsem měl pravdu.

Do týdne mi rodiče koupili mojí první akustickou kytaru a já byl vzápětí velmi šťastný, protože mě tento nástroj opravdu oslovil. Po asi dvou letech, kdy jsem opravdu pilně cvičil hru na kytaru i zpěv, mě rodiče přihlásili na mou první pěveckou soutěž. Byla to soutěž FEDD (mezinárodní festival dovedností dětí), kde jsem zpíval písničku od skupiny Buty, Nad stádem koní. Podařilo se mi zvítězit, což mě velmi nakoplo a dalo mi chuť cvičit a zúčastnit se dalších soutěží. S postupem času jsem se zúčastnil desítek dalších soutěží, na kterých jsem většinou obsadil jednu z prvních tří příček.

Vzápětí se dostavil můj pubertální věk, a fotbal, který jsem v té době pořád hrál, se stal číslem jedna. Úspěchy, kterých jsem dosáhl ve zpěvu, se pro mne staly neviditelnými a já chtěl být fotbalistou. Z tohoto, dle mého názoru „pubertálního snu“ mě brzy probudil můj otec, který mě hlavně v tomto období nejvíce tlačil do zpívání a hry na kytaru. Vzpomínám si na ty dny, kdy jsem přišel ze školy, táta už na mě čekal s kytarou v ruce, a já v té době se znechuceným výrazem musel jít cvičit. Naštěstí tohle období netrvalo dlouho.

Zanedlouho přišel čas nastoupit na střední školu a já si vybral Obchodní akademii ve Frýdku-Místku. Na toto období vzpomínám velmi rád, ale trvalo kratší dobu, než obvykle trvá vystudovat střední školu. Když jsem byl na začátku 3. ročníku, to se psal školní rok 2005/2006, přihlásil jsem se do televizní soutěže Česko hledá SuperStar III, kde jsem postupně probojoval několika vyřazovacími koly z asi 9 000 soutěžících až na celkové 5. místo. Tímto se můj život radikálně změnil.
Po skončení této soutěže jsem musel z časových důvodů přerušit školu a přestěhoval jsem se z Kozlovic do Prahy. Začal jsem hodně koncertovat a přišly první vlastní písničky, což mě přimělo natočit své první autorské album s názvem „Můj barevný svět“, na kterém jsem spolupracoval s producentem Pavlem Sádlíkem. CD vyšlo u vydavatelství JH publish.

Jak už jsem řekl, začal jsem hodně koncertovat, a to po různých klubech, malých festivalech, charitativních akcích a proběhl i nespočet vlastních koncertů. Soutěž Česko hledá SuperStar III byla pro mě určitým mezníkem, neberu to však jako zásadní věc ve svém životě. Nechci na této soutěži stavět svou kariéru nebo to, co dělám, spíš to beru jako odrazový můstek, ale jsem rád za zkušenosti a zážitky, které jsem díky této soutěži nasbíral, to Vám totiž nikdo nevezme.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky (2011/2012) na střední škole v Brandýse nad Labem v současné době natáčím svou druhou desku, na které spolupracuji s americkým hudebníkem a producentem Ianem Kelosky. Bude úplně jiná, než ta první. CD bude v angličtině, muzika je dle mého názoru vyspělejší a myslím si, že z ní lidé budou moci poznat, co jsem za posledních 5 let zažil a co podstatného se v mém životě událo.

V polovině roku 2012 jsem se mimo jiné připojil ke kapele Doctor Victor, nikoliv jako zpěvák, ale jako baskytarista.
S postupem času zde budu informace o mně doplňovat, kdo ví, co přinese zítřek. Martin.

BIO
A lot of people were enjoying a quiet, routine weekend, and some of you were not even born... on Saturday, the 17th June, 1989, the day I was born. It happened in the village of Čeladná in North Moravia. My mom gave birth to her second son and my dad could celebrate.

Throughout my childhood I lived in Kozlovice, where I attended basic school. My first experience with music came when I was 5 years old, when I started to attend the folk choir Valasek. I had a close relationship to the folklore, because my mom sang for many years in folk choirs. Gradually, I began to show my interest in sports as well, so I started to play football.

As I slowly grew up, new interests appeared. My interest in football came to the forefront and unfortunately, not much time was left for the Valasek choir. Also, I suddenly felt the desire to learn how to play a musical instrument. So I tried the keyboard. But as quickly as I started this hobby, was as quickly as I finished. However, the desire to play a musical instrument persisted. My cousin began taking lessons on the acoustic guitar andI thought that it might be the right one for me, too. And now I know that I was right.

Within a week, my parents got me my first acoustic guitar and I was very happy, because I was really interested in this instrument. After about two years, having trained really hard playing guitar and singing, my parents signed me up for my first singing competition. It was the FEDD (International Festival Skills of Children) competition, where I sang the song, Nad stadem koni (Over a Herd of Horses), from the band Buty. I managed to win, which really motivated me and gave me a zest to practise and participate in other competitions. Over time, I attended many competitions, where I usually took one of the first three places.

Then came my adolescence and football became my number one priority. The success I had achieved in singing became invisible to me and all I wanted to be was a footballer- it was my "teenage dream". But my father soon woke me from that dream and he pushed me into singing and playing the guitar. I remember those days when I came home from school; my dad was waiting for me with a guitar in his hand and at that time I had a sick feeling about practising. Fortunately, this period did not last long.

Soon it came time to enter high school and I chose the Business Academy in Frydek-Mistek. I remember this period very happily, but I spent less time than it usually takes to graduate from high school. When I was at the beginning of the 3rd year, it was 2005/2006, I enrolled in the TV contest “Czech SuperStar III”, where I gradually fought my way through several elimination rounds of about 9,000 contestants to win fifth place overall. This radically changed my life.
After this competition, I decided to interrupt my schooling and I moved from Kozlovice to Prague. I started to tour and gave many concerts. I began writing my own songs, which led to me creating my first album titled, "Můj barevny svet" ("My Colorful World"), where I worked with producer Paul Sadlik. My CD was released by JH publishing.

As I said, I started to participate in many concerts in the various clubs, small festivals, charity events and even gave many of my own concerts. The competition “Czech SuperStar III” was a milestone for me, but I do not look at it as THE major thing in my life. I do not want to use only this competition to build a career or what I do; rather I see it as a springboard. But I'm glad for the experiences and memories that I have gathered through this competition; it was like no other.

After successfully graduating (2011/2012) from secondary school in Brandys nad Labem, I am currently preparing my second album, in which I am working with the American musician and producer, Ian Kelosky. It will be completely different than the first one. The CD will be in English and the music is, in my opinion, more advanced. I think people will be able to feel what I lived through the last 5 years and what important events have happened in my life.

In mid-2012, amongst other things, I joined the band Doctor Victor, not as a singer but as a Bass guitarist.

Over time, I will add more information about me here. Who knows what tomorrow will bring!!!

Martin
Read More
Genres:
Acoustic Pop - Rock
Band Members:
Tomáš Formánek - percusion, acoustic quitar, vocal, Martin Ševčík - voice, bass quitar

Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow