Find tour dates and live music events for all your favorite bands and artists in your city. Get concert tickets, news and RSVP to shows with Bandsintown.

Search for artists
Search for artists
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Phone icon
Get App
Artists & VenuesPromotersHelp
PrivacyTerms

ԴՈԳՄԱ / DOGMA

487 Trackers
Track
About ԴՈԳՄԱ / DOGMA
Genres:
Progressive Band, Progressive Rock, Folk Rock, Ethnic Fusion, Psychedelic Rock, Progressive Metal
Band Members:
ԴՈԳՄԱ - Հայկական էթնիկ-պրոգրեսիվ ռոքմետալ խումբ. Զառա Գևորգյան - վոկալ խոսքեր, Հենո Գրիգորյան- կիթառ երաժշտության հեղինակ, Վարդան Գրիգորյան - բաս, Գոռ Ավետիսյան - հարվածայիններ, DOGMA - Armenian Ethnic-Progressive RockMetal Band: Zara Gevorgyan - Vocalist Lyricist, Heno Grigoryan - Lead guitarist Song writer, Vardan Grigoryan - Bass guitar Band Producer, Gor Avetisyan - Drums Percussion
Hometown:
Yerevan,Armenia

The Classic Rock Magazine describes Dogma’s music as: “Aggressive riffs, ethnic vibes and psychedelic soundscapes all wrapped up with stunning delicate female vocals”.
...
Read More
About ԴՈԳՄԱ / DOGMA
Genres:
Progressive Band, Progressive Rock, Folk Rock, Ethnic Fusion, Psychedelic Rock, Progressive Metal
Band Members:
ԴՈԳՄԱ - Հայկական էթնիկ-պրոգրեսիվ ռոքմետալ խումբ. Զառա Գևորգյան - վոկալ խոսքեր, Հենո Գրիգորյան- կիթառ երաժշտության հեղինակ, Վարդան Գրիգորյան - բաս, Գոռ Ավետիսյան - հարվածայիններ, DOGMA - Armenian Ethnic-Progressive RockMetal Band: Zara Gevorgyan - Vocalist Lyricist, Heno Grigoryan - Lead guitarist Song writer, Vardan Grigoryan - Bass guitar Band Producer, Gor Avetisyan - Drums Percussion
Hometown:
Yerevan,Armenia

The Classic Rock Magazine describes Dogma’s music as: “Aggressive riffs, ethnic vibes and psychedelic soundscapes all wrapped up with stunning delicate female vocals”.
...
Read More