Find tour dates and live music events for all your favorite bands and artists in your city. Get concert tickets, news and RSVP to shows with Bandsintown.

Bandsintown
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Phone icon
Get App
Artists & VenuesPromotersHelp
PrivacyTerms
artist
artist
ԴՈԳՄԱ / DOGMAVerified
487 Followers
Follow
About ԴՈԳՄԱ / DOGMA
The Classic Rock Magazine describes Dogma’s music as: “Aggressive riffs, ethnic vibes and psychedelic soundscapes all wrapped up with stunning delicate female vocals”.
...
Read More
Genres:
Psychedelic Rock, Progressive Metal, Progressive Band, Progressive Rock, Folk Rock, Ethnic Fusion
Band Members:
ԴՈԳՄԱ - Հայկական էթնիկ-պրոգրեսիվ ռոքմետալ խումբ. Զառա Գևորգյան - վոկալ խոսքեր, Հենո Գրիգորյան- կիթառ երաժշտության հեղինակ, Վարդան Գրիգորյան - բաս, Գոռ Ավետիսյան - հարվածայիններ, DOGMA - Armenian Ethnic-Progressive RockMetal Band: Zara Gevorgyan - Vocalist Lyricist, Heno Grigoryan - Lead guitarist Song writer, Vardan Grigoryan - Bass guitar Band Producer, Gor Avetisyan - Drums Percussion
Hometown:
Yerevan, Armenia

About ԴՈԳՄԱ / DOGMA
The Classic Rock Magazine describes Dogma’s music as: “Aggressive riffs, ethnic vibes and psychedelic soundscapes all wrapped up with stunning delicate female vocals”.
...
Read More
Genres:
Psychedelic Rock, Progressive Metal, Progressive Band, Progressive Rock, Folk Rock, Ethnic Fusion
Band Members:
ԴՈԳՄԱ - Հայկական էթնիկ-պրոգրեսիվ ռոքմետալ խումբ. Զառա Գևորգյան - վոկալ խոսքեր, Հենո Գրիգորյան- կիթառ երաժշտության հեղինակ, Վարդան Գրիգորյան - բաս, Գոռ Ավետիսյան - հարվածայիններ, DOGMA - Armenian Ethnic-Progressive RockMetal Band: Zara Gevorgyan - Vocalist Lyricist, Heno Grigoryan - Lead guitarist Song writer, Vardan Grigoryan - Bass guitar Band Producer, Gor Avetisyan - Drums Percussion
Hometown:
Yerevan, Armenia

phone
Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow