Bandsintown
get app
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Industry
ArtistsEvent Pros
HelpPrivacyTerms
Electronic Therapy a.k.a Max & Danny Tickets, Tour Dates and %{concertOrShowText}
Electronic Therapy a.k.a Max & Danny Tickets, Tour Dates and %{concertOrShowText}

Electronic Therapy a.k.a Max & DannyVerified

170 Followers
Never miss another Electronic Therapy a.k.a Max & Danny concert. Get alerts about tour announcements, concert tickets, and shows near you with a free Bandsintown account.
Follow

About Electronic Therapy a.k.a Max & Danny

Проектът Electronic Therapy a.k.a Max (BG) & Danny стартира през 2008 г. ,когато страстта na двамата артисти към музиката и еднаквите им виждания ги обединява под едно общо име. Двамата започват поредица от концептуални партита, които излизат извън статуквото и поставят началото на едно по-различно течение на електронната клубна сцена. Миксовете им са със специфично звучене, отличават се с качествен sound, groovy елементи, украсени с перкусии, включени инструментални мотиви и отчетливи вокални акапели, характерни за танцувалната музика. Способността им да пресъздават атмосфера на дансинга и да прездизвикват еуфория ги изстрелва на челни позиции. Музикалната ориентация на техните изяви зад пулта варира от deep house преминаващ през границите на groovy tech и достигащ до underground и tech house звучене. Благодарение на успешните им съвместни изяви зад пулта на клубове, барове и фестивали и в резултат от добрата синхронизация на техните back2back сетове не закъснява моментът, когато талантът на Max (BG) & Danny като DJ дуо започва да се изявява и в студиото. Те реализират дългоочаквани идеи за създаване на собствена музика. Двамата се превръщат в едни от основните артисти на известния български лейбъл Ellectrica Recordings още с излизането на първите им продукции. За лейбъла те издават, както собствени парчета - „Gonna Be Allright“, „Brilliant“, така и ремикси за имена като Ismael Rivas и Oscar De Rivera. Траковете им се продават в световните онлайн магазини beatport, junodownload, a ремиксът на парчето на “To The Beat “ (original mix: Pacho B) влиза в компилацията „Unique Vol. 2 - Selected Sounds From The Underground“, редом до продуценти като Valentino Kanziany, DJ Emerson, Remerc. След няколко години на усилена работа зад пулта Max (BG) & Danny стартират и собствено радио шоу Electronic Therapy по Alfa радио. През 2011 създават нов концептуален проект, основаващ се на симбиозата между “”live” инструмент и електроната музика, носещ името “Live Sessions with DJ Max (BG) & Danny feat. George Zaikov (Trumpet/Guitar). През 2012 се появява и тяхното първо EP- “Day by Day”. То съдържа 2 оригинални парчета и ремикси. Веднага след момента на появата му, релийзът достига до челни позиции на Deep House chart на онлайн магазина djshop.de. “Day By Day” става най-продавания track на Ellectrica Recordings и получава support от Marco Carola, AFFKT, Paco Osuna. Година по-късно Max(BG), Danny feat. George Zaikov издават тяхното второ EP “Believe”, което достига 77-мо място в най-големия онлайн магазин Beatport и е в deep house стил. Другото парче – “Good and Bad” в house стил е в топ 100 или по-точно на 53-то място в Beatport. През 2014 Max (BG) и Danny стават резидент DJs в един от най-популярните клубове в България – Planet Club. Те бележат и поредица от участия извън границите на България. През 2015 излиза тяхното парче “Stolen soul” за Ellectrica recordings, което бързо се превръща в хит на родната dance сцена. На следващата година излизат две нови продукции „Criminals” и “Obsession” издадени за известния лейбъл Go Deeva Records, в компилацията му за Маями. Друг техен track “Beats me” от проекта Electronic Therapy наскоро получи подкрепата на Richie Hawtin. Max (BG) и Danny са заставали на една сцена с имена като: Chus&Ceballos, Steve Lawer, Audiofly, Lissat, Milk & Sugar, Ismael Rivas и др. The Electronic Therapy a.k.a Max (BG)&Danny project started in 2008 when the passion of the two artists to the music and their identical views unite them under a common name. They have started a series of conceptual parties which go beyond the status quo and start a different stream of electronic club scene. Their mixes have a specific sound, they are distinguished by quality sound, groovy elements decorated with percussions, included instrumental motifs and crisp vocal acapella, characteristic of dancing music. Their ability to recreate the atmosphere on the dance floor and to cause euphoria puts them at the top positions. The musical orientation of their performances behind the desk varies from a deep house across the borders of groovy tech to underground and tech house sound. Thanks to their successful joint appearances behind the deks in clubs, bars and festivals, and due to the good synchronization of their back2back sets, it is not too late for Max (BG) & Danny's talent as a DJ duo to begin appearing in the studio. They realize long-awaited ideas for creating their own music. They became one of the main artists of the famous Bulgarian label Ellectrica Recordings with the release of their first productions. For the label, they release their own tracks - Gonna Be Allright, Brilliant and remixes for names like Ismael Rivas and Oscar De Rivera. Their tracks are sold at the world biggest online shops like Beatport, Junodownload, the remix of To The Beat (original mix by Pacho B) goes into the compilation Unique Vol. 2 - Selected Sounds From The Underground, side by side with producers like Valentino Kanziany, DJ Emerson, Remerc. After a few years of hard working Max (BG) & Danny, they started their own radio show Electronic Therapy on Alfa Radio. In 2011, they created a new concept project based on the symbiosis between a live instrument and electronic music called Live Sessions with DJ Max (BG) & Danny feat. George Zaikov (Trumpet / Guitar). In 2012, their first EP - "Day by Day" also appeared. It contains 2 original tracks and remixes. Immediately after the moment of its appearance, the release reaches on top positions of the Deep House chart at the djshop.de online store. "Day By Day" became the best-selling track of Ellectrica Recordings and received support from Marco Carola, AFFKT, Paco Osuna. A year later Max (BG), Danny feat. George Zaikov releases their second EP "Believe", which reaches 77th in Beatport and is in deep house style. The other song - "Good and Bad" in house style is in the top 100 or more precisely in 53rd place in Beatport. In 2014 Max (BG) and Danny become resident DJs in one of the most popular clubs in Bulgaria - Planet Club. They also feature a series of performances outside the borders of Bulgaria. In 2015, their track "Stolen soul" for Ellectrica recordings was released, which quickly became a hit on the bulgarian dance scene. The next year, two new productions, Criminals and Obsession, released for the well-known label Go Deeva Records in its compilation for Miami. Another of their track - Beats Me from the Electronic Therapy project, recently received support from Richie Hawtin. Max (BG) and Danny have stood up on the same stage with names like: Chus & Ceballos, Steve Lawer, Audiofly, Lissat, Milk & Sugar, Ismael Rivas and others. FOR BOOKING: http://www.e-bookingdj.com danny@e-bookingdj.com
Show More
Genres:
Techno, Electronic, Deep House, House, Tech House
Hometown:
Plovdiv, Bulgaria

No upcoming shows
Send a request to Electronic Therapy a.k.a Max & Danny to play in your city
Request a Show

About Electronic Therapy a.k.a Max & Danny

Проектът Electronic Therapy a.k.a Max (BG) & Danny стартира през 2008 г. ,когато страстта na двамата артисти към музиката и еднаквите им виждания ги обединява под едно общо име. Двамата започват поредица от концептуални партита, които излизат извън статуквото и поставят началото на едно по-различно течение на електронната клубна сцена. Миксовете им са със специфично звучене, отличават се с качествен sound, groovy елементи, украсени с перкусии, включени инструментални мотиви и отчетливи вокални акапели, характерни за танцувалната музика. Способността им да пресъздават атмосфера на дансинга и да прездизвикват еуфория ги изстрелва на челни позиции. Музикалната ориентация на техните изяви зад пулта варира от deep house преминаващ през границите на groovy tech и достигащ до underground и tech house звучене. Благодарение на успешните им съвместни изяви зад пулта на клубове, барове и фестивали и в резултат от добрата синхронизация на техните back2back сетове не закъснява моментът, когато талантът на Max (BG) & Danny като DJ дуо започва да се изявява и в студиото. Те реализират дългоочаквани идеи за създаване на собствена музика. Двамата се превръщат в едни от основните артисти на известния български лейбъл Ellectrica Recordings още с излизането на първите им продукции. За лейбъла те издават, както собствени парчета - „Gonna Be Allright“, „Brilliant“, така и ремикси за имена като Ismael Rivas и Oscar De Rivera. Траковете им се продават в световните онлайн магазини beatport, junodownload, a ремиксът на парчето на “To The Beat “ (original mix: Pacho B) влиза в компилацията „Unique Vol. 2 - Selected Sounds From The Underground“, редом до продуценти като Valentino Kanziany, DJ Emerson, Remerc. След няколко години на усилена работа зад пулта Max (BG) & Danny стартират и собствено радио шоу Electronic Therapy по Alfa радио. През 2011 създават нов концептуален проект, основаващ се на симбиозата между “”live” инструмент и електроната музика, носещ името “Live Sessions with DJ Max (BG) & Danny feat. George Zaikov (Trumpet/Guitar). През 2012 се появява и тяхното първо EP- “Day by Day”. То съдържа 2 оригинални парчета и ремикси. Веднага след момента на появата му, релийзът достига до челни позиции на Deep House chart на онлайн магазина djshop.de. “Day By Day” става най-продавания track на Ellectrica Recordings и получава support от Marco Carola, AFFKT, Paco Osuna. Година по-късно Max(BG), Danny feat. George Zaikov издават тяхното второ EP “Believe”, което достига 77-мо място в най-големия онлайн магазин Beatport и е в deep house стил. Другото парче – “Good and Bad” в house стил е в топ 100 или по-точно на 53-то място в Beatport. През 2014 Max (BG) и Danny стават резидент DJs в един от най-популярните клубове в България – Planet Club. Те бележат и поредица от участия извън границите на България. През 2015 излиза тяхното парче “Stolen soul” за Ellectrica recordings, което бързо се превръща в хит на родната dance сцена. На следващата година излизат две нови продукции „Criminals” и “Obsession” издадени за известния лейбъл Go Deeva Records, в компилацията му за Маями. Друг техен track “Beats me” от проекта Electronic Therapy наскоро получи подкрепата на Richie Hawtin. Max (BG) и Danny са заставали на една сцена с имена като: Chus&Ceballos, Steve Lawer, Audiofly, Lissat, Milk & Sugar, Ismael Rivas и др. The Electronic Therapy a.k.a Max (BG)&Danny project started in 2008 when the passion of the two artists to the music and their identical views unite them under a common name. They have started a series of conceptual parties which go beyond the status quo and start a different stream of electronic club scene. Their mixes have a specific sound, they are distinguished by quality sound, groovy elements decorated with percussions, included instrumental motifs and crisp vocal acapella, characteristic of dancing music. Their ability to recreate the atmosphere on the dance floor and to cause euphoria puts them at the top positions. The musical orientation of their performances behind the desk varies from a deep house across the borders of groovy tech to underground and tech house sound. Thanks to their successful joint appearances behind the deks in clubs, bars and festivals, and due to the good synchronization of their back2back sets, it is not too late for Max (BG) & Danny's talent as a DJ duo to begin appearing in the studio. They realize long-awaited ideas for creating their own music. They became one of the main artists of the famous Bulgarian label Ellectrica Recordings with the release of their first productions. For the label, they release their own tracks - Gonna Be Allright, Brilliant and remixes for names like Ismael Rivas and Oscar De Rivera. Their tracks are sold at the world biggest online shops like Beatport, Junodownload, the remix of To The Beat (original mix by Pacho B) goes into the compilation Unique Vol. 2 - Selected Sounds From The Underground, side by side with producers like Valentino Kanziany, DJ Emerson, Remerc. After a few years of hard working Max (BG) & Danny, they started their own radio show Electronic Therapy on Alfa Radio. In 2011, they created a new concept project based on the symbiosis between a live instrument and electronic music called Live Sessions with DJ Max (BG) & Danny feat. George Zaikov (Trumpet / Guitar). In 2012, their first EP - "Day by Day" also appeared. It contains 2 original tracks and remixes. Immediately after the moment of its appearance, the release reaches on top positions of the Deep House chart at the djshop.de online store. "Day By Day" became the best-selling track of Ellectrica Recordings and received support from Marco Carola, AFFKT, Paco Osuna. A year later Max (BG), Danny feat. George Zaikov releases their second EP "Believe", which reaches 77th in Beatport and is in deep house style. The other song - "Good and Bad" in house style is in the top 100 or more precisely in 53rd place in Beatport. In 2014 Max (BG) and Danny become resident DJs in one of the most popular clubs in Bulgaria - Planet Club. They also feature a series of performances outside the borders of Bulgaria. In 2015, their track "Stolen soul" for Ellectrica recordings was released, which quickly became a hit on the bulgarian dance scene. The next year, two new productions, Criminals and Obsession, released for the well-known label Go Deeva Records in its compilation for Miami. Another of their track - Beats Me from the Electronic Therapy project, recently received support from Richie Hawtin. Max (BG) and Danny have stood up on the same stage with names like: Chus & Ceballos, Steve Lawer, Audiofly, Lissat, Milk & Sugar, Ismael Rivas and others. FOR BOOKING: http://www.e-bookingdj.com danny@e-bookingdj.com
Show More
Genres:
Techno, Electronic, Deep House, House, Tech House
Hometown:
Plovdiv, Bulgaria

Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow