Bandsintown
get app
Sign Up
Log In
Sign Up
Log In

Industry
ArtistsEvent Pros
HelpPrivacyTerms
Honningbarna Tickets, Tour Dates and %{concertOrShowText}
Honningbarna Tickets, Tour Dates and %{concertOrShowText}

HonningbarnaVerified

17,460 Followers
• 8 Upcoming Shows
8 Upcoming Shows
Never miss another Honningbarna concert. Get alerts about tour announcements, concert tickets, and shows near you with a free Bandsintown account.
Follow
No upcoming shows in your city
Send a request to Honningbarna to play in your city
Request a Show

concerts and tour dates

Upcoming
Past
Honningbarna's tour

Live Photos of Honningbarna

View All Photos

Fan Reviews

Kine
August 27th 2022
Great band, great audience, horribly hot venue😂 Overall experience, definitely worth it! 🤩
Trondheim, Norway@
Studentersamfundet i Trondheim
Ola
February 18th 2020
Sykt!
Göteborg, Sweden@
Sticky Fingers
Gine
March 11th 2018
Sinnsykt bra, men veldig kort!
Moss, Norway@
House of Foundation
View More Fan Reviews

About Honningbarna

«We must make of joy once more a crime against the state» – Barney Hoskyns Det er meningsløst å brenne ned skiten om man ikke har noen å gjøre det sammen med, om man ikke gjør det ut av nestekjærlighet. Mer enn et band, er Honningbarna en klan for alle som føler seg fremmedgjort i vår verden. Og de som bare kjeder seg i halvt ihjel. «Voldelig lyd» er den femte plata til bibelbeltets blideste bråkebøtter, og raser av gårde i samme spor som forgjengeren «Goldenboy». I stedet for å late som det tradisjonelle albumformatet fortsatt har noe for seg, holder «Voldelig lyd» det kort og godt: ni spor på tida det tar en inngrodd progrocker å komme til poenget. Det haster tross alt som faen, som femspannet erklærer midtveis uti albumet. Fordi det er vanskelig å være snørrhovne drittunger for alltid («Når vi blir eldre ska’ vi selge ud/når vi blir eldre ska’ vi feige ud»), er det nå eller aldri at Honningbarna må sette kjepper i hjulet til «The Man», det pengegriske og patriarkalske gjenferdet som fører oss stadig nærmere kollektivt selvmord. Tittelen «Voldelig lyd» spiller dermed på at Honningbarnas populistiske punkrock får spissere albuer i takt med at samtidens kakofoni tiltar. Der utskuddet «\/0|_|)3|_1G |_Y|)» er deres første bidrag til noise-sjangeren, er «Pyongyang Freedom Fighter» – inspirert av en tur til det geopolitiske bøllefrøet Nord-Korea – samtidig en av de hissigste og en av de morsomste låtene sørlendingene har satt til teip. Honningbarnas mål med albumet er å rette den retningsløse aggresjonen – den som gir en lyst til å kaste seg utfor stupet – mot de som virkelig fortjener det. Og da er det ikke snakk om forvirrede hvite guttepjokker med fascistiske tendenser: «Du e’ født feig/Men æ e’ her for dæ», vræler vokalist Edvard Valberg. Nei, landets beste liveband har større fisk å steke. Med andre ord: Honningbarna er din venn. Håper du liker det du hører. -------- «We must make of joy once more a crime against the state» - Barney Hoskyns There’s no point in burning down this shit if you don’t have someone to do it with, if you don’t do it out of love. More than a band, Honningbarna is a clan for everybody who feel alienated in our world. And those who are just bored to death. «Voldelig lyd» (Violent Sound) is the fifth record by the Norwegian Bible Belt’s cheeriest racketeers, racing off in the same way as its predecessor «Goldenboy». Instead of acting like there’s still a future to the traditional album format, «Voldelig lyd» keeps it good and short: nine tracks in the time it takes an ingrained progrocker to get to his point. After all, things are getting really fucking urgent, as the fivefold declare on the album’s centerpiece «Haster som faen». Because it’s difficult to be snotty brats forever («When we grow older, we'll sell out / When we grow older we'll become cowards»), it’s now or never that Honningbarna have to put sticks in the wheels of The Man, the greedy and patriarchal spectre that brings us gradually closer to mass suicide. The album title thus points toward the fact that Honningbarna’s elbows are sharpening parallell to the increasing cacophony of contemporary life. Where «\/0|_|)3|_1G |_Y|)» marks their first entry into the noise genre, «Pyongyang Freedom Fighter» – inspired by a trip to the geopolitical hooligan of North Korea – is simultaneously one of the most furious and one of the funniest songs the southerners have ever put to tape. Honningbarna’s goal with the record is to aim the directionless aggression – the one that makes you want to throw yourself off a cliff – towards those who really deserve it. And that does not mean confused white boys with fascist tendencies: «You’re born a coward, but I’m here for you,» vows singer Edvard Valberg on «Født feig». No, Norway’s greatest live band has bigger fish to fry. In other words: Honningbarna is your friend. Hope you like what you hear. Merch: http://www.tigernet.no/artist/10113--honningbarna
Show More
Genres:
Garagepunk, Pop-punk, Poppunk, Rock, Alternative Rock, Hardcore, Norsk Rock, Punk-rock, Punkrock, Norwegian Rock, Punk
Band Members:
Nils Jørgen Nilsen, Christoffer Trædal, Tomas Berglund, Johan Hansson Liljeberg, Edvard Valberg
Hometown:
Oslo, Norway

No upcoming shows in your city
Send a request to Honningbarna to play in your city
Request a Show

concerts and tour dates

Upcoming
Past

Live Photos of Honningbarna

View All Photos
Honningbarna's tour

Fan Reviews

Kine
August 27th 2022
Great band, great audience, horribly hot venue😂 Overall experience, definitely worth it! 🤩
Trondheim, Norway@
Studentersamfundet i Trondheim
Ola
February 18th 2020
Sykt!
Göteborg, Sweden@
Sticky Fingers
Gine
March 11th 2018
Sinnsykt bra, men veldig kort!
Moss, Norway@
House of Foundation
View More Fan Reviews

About Honningbarna

«We must make of joy once more a crime against the state» – Barney Hoskyns Det er meningsløst å brenne ned skiten om man ikke har noen å gjøre det sammen med, om man ikke gjør det ut av nestekjærlighet. Mer enn et band, er Honningbarna en klan for alle som føler seg fremmedgjort i vår verden. Og de som bare kjeder seg i halvt ihjel. «Voldelig lyd» er den femte plata til bibelbeltets blideste bråkebøtter, og raser av gårde i samme spor som forgjengeren «Goldenboy». I stedet for å late som det tradisjonelle albumformatet fortsatt har noe for seg, holder «Voldelig lyd» det kort og godt: ni spor på tida det tar en inngrodd progrocker å komme til poenget. Det haster tross alt som faen, som femspannet erklærer midtveis uti albumet. Fordi det er vanskelig å være snørrhovne drittunger for alltid («Når vi blir eldre ska’ vi selge ud/når vi blir eldre ska’ vi feige ud»), er det nå eller aldri at Honningbarna må sette kjepper i hjulet til «The Man», det pengegriske og patriarkalske gjenferdet som fører oss stadig nærmere kollektivt selvmord. Tittelen «Voldelig lyd» spiller dermed på at Honningbarnas populistiske punkrock får spissere albuer i takt med at samtidens kakofoni tiltar. Der utskuddet «\/0|_|)3|_1G |_Y|)» er deres første bidrag til noise-sjangeren, er «Pyongyang Freedom Fighter» – inspirert av en tur til det geopolitiske bøllefrøet Nord-Korea – samtidig en av de hissigste og en av de morsomste låtene sørlendingene har satt til teip. Honningbarnas mål med albumet er å rette den retningsløse aggresjonen – den som gir en lyst til å kaste seg utfor stupet – mot de som virkelig fortjener det. Og da er det ikke snakk om forvirrede hvite guttepjokker med fascistiske tendenser: «Du e’ født feig/Men æ e’ her for dæ», vræler vokalist Edvard Valberg. Nei, landets beste liveband har større fisk å steke. Med andre ord: Honningbarna er din venn. Håper du liker det du hører. -------- «We must make of joy once more a crime against the state» - Barney Hoskyns There’s no point in burning down this shit if you don’t have someone to do it with, if you don’t do it out of love. More than a band, Honningbarna is a clan for everybody who feel alienated in our world. And those who are just bored to death. «Voldelig lyd» (Violent Sound) is the fifth record by the Norwegian Bible Belt’s cheeriest racketeers, racing off in the same way as its predecessor «Goldenboy». Instead of acting like there’s still a future to the traditional album format, «Voldelig lyd» keeps it good and short: nine tracks in the time it takes an ingrained progrocker to get to his point. After all, things are getting really fucking urgent, as the fivefold declare on the album’s centerpiece «Haster som faen». Because it’s difficult to be snotty brats forever («When we grow older, we'll sell out / When we grow older we'll become cowards»), it’s now or never that Honningbarna have to put sticks in the wheels of The Man, the greedy and patriarchal spectre that brings us gradually closer to mass suicide. The album title thus points toward the fact that Honningbarna’s elbows are sharpening parallell to the increasing cacophony of contemporary life. Where «\/0|_|)3|_1G |_Y|)» marks their first entry into the noise genre, «Pyongyang Freedom Fighter» – inspired by a trip to the geopolitical hooligan of North Korea – is simultaneously one of the most furious and one of the funniest songs the southerners have ever put to tape. Honningbarna’s goal with the record is to aim the directionless aggression – the one that makes you want to throw yourself off a cliff – towards those who really deserve it. And that does not mean confused white boys with fascist tendencies: «You’re born a coward, but I’m here for you,» vows singer Edvard Valberg on «Født feig». No, Norway’s greatest live band has bigger fish to fry. In other words: Honningbarna is your friend. Hope you like what you hear. Merch: http://www.tigernet.no/artist/10113--honningbarna
Show More
Genres:
Garagepunk, Pop-punk, Poppunk, Rock, Alternative Rock, Hardcore, Norsk Rock, Punk-rock, Punkrock, Norwegian Rock, Punk
Band Members:
Nils Jørgen Nilsen, Christoffer Trædal, Tomas Berglund, Johan Hansson Liljeberg, Edvard Valberg
Hometown:
Oslo, Norway

Get the full experience with the Bandsintown app.
arrow