נמל אילת
Concert Tickets and Event Calendar 2017

23 Upcoming Concerts

Concert Schedule

| Past Dates
Date Lineup
Chano Dominguez נמל אילת Aug 27 Chano Dominguez
Christian Scott Sextet נמל אילת Aug 27 Christian Scott Sextet
Pasquale Grasso נמל אילת Aug 27 Pasquale Grasso
עושים ג'אז עם עופר פורטוגלי נמל אילת Aug 27 עושים ג'אז עם עופר פורטוגלי
שישיית חגיגה נמל אילת Aug 27 שישיית חגיגה
christian scott atunde adjuah נמל אילת Aug 27 christian scott atunde adjuah
CATHERINE RUSSELL QUARTET נמל אילת Aug 28 CATHERINE RUSSELL QUARTET
J.T. נמל אילת Aug 28 J.T.
THE MAGNIFICENT SOUL נמל אילת Aug 28 THE MAGNIFICENT SOUL
THE JOSH EVANS QUINTET נמל אילת Aug 28 THE JOSH EVANS QUINTET
שישיית ארז בר נוי נמל אילת Aug 28 שישיית ארז בר נוי
AVI ROTHBARD TRIO FEAT' WAYNE ESCOFFERY נמל אילת Aug 29 AVI ROTHBARD TRIO FEAT' WAYNE ESCOFFERY
Chano Dominguez נמל אילת Aug 29 Chano Dominguez
Christian Scott Sextet נמל אילת Aug 29 Christian Scott Sextet
Johnny O'Neal Trio נמל אילת Aug 29 Johnny O'Neal Trio
Yamandú Costa נמל אילת Aug 29 Yamandú Costa
דורי בן זאב נמל אילת Aug 29 דורי בן זאב
christian scott atunde adjuah נמל אילת Aug 29 christian scott atunde adjuah
Johnny O'Neal Trio נמל אילת Aug 30 Johnny O'Neal Trio
The Aaron Goldberg Trio נמל אילת Aug 30 The Aaron Goldberg Trio
גשם נמל אילת Aug 30 גשם
שלישיית נועם דוד נמל אילת Aug 30 שלישיית נועם דוד
פסטיבל הג'אז אילת נמל אילת Aug 31 פסטיבל הג'אז אילת