You are viewing a Past Event

Fri December 16, 2016 - 7:00 PM

Stockholm, Sweden, 2016

<p>
Hon kallas f&#246;r de sm&#228;rtsamma k&#228;rlekss&#229;ngernas drottning i hemlandet Turkiet. Till journalister brukar G&#246;ksel f&#246;rklara att hon bara sjunger om sitt liv. Att hj&#228;rtat...See More
I Was There