You are viewing a Past Event

Thu March 2, 2017 - 11:00 AM

Malmö, Sweden, 2017

<p>
P&#229; Stora Villam&#228;ssan m&#246;ter du utst&#228;llarna som har det du beh&#246;ver f&#246;r det stora eller lilla projektet. Ska ni bygga nytt? Ska barnens rum g&#246;ras om? Vill...See More
I Was There