Bandsintown Logo
Monday, October 23rd, 2017
7:00 PM
Konserten ingår Adolf Fredriks musikklassers konsertvecka och temaår AFeQual. Klasserna 4 C och 4 D gör sin debut som körklass.