Bandsintown Logo
Thursday, October 19th, 2017
7:00 PM
Text: Höstkonsert med 4EF, 7CD och 7EF från Adolf Fredriks musikklasser under ledning av Lina Sandborgh och Fredrik Winberg. Fyrorna gör sin första konsert som nya elever och ny kör på Adolf Fredrik, och sjuorna gör sin första konsert som blandad kör. Musik av bl a Sting, Viba Femba, och Leonard Cohen, musik från Japan och Syrien och Les Misérables. Konserten ingår Adolf Fredriks musikklassers konsertvecka och temaår AFeQual.