Bandsintown Logo
Wednesday, October 18th, 2017
7:00 PM
Vi bjuder på sånger från olika delar av världen, från 1500-tal till nutida musik. Konserten ingår Adolf Fredriks musikklassers konsertvecka och temaår AFeQual.