Amazing Grace Tickets - Gottsunda kyrka | Bandsintown
Saturday, October 21st, 2017
6:00 PM
Orphei Drängar Dirigent: Folke Alin Den rika svenska körtraditionen tillskrivs ofta kyrkan och dess musikverksamhet. Detta till trots är det en repertoar som Orphei Drängar sällan bygger hela konsertprogram kring. Därför känns det roligt för OD att genomföra detta sakrala konsertprojekt! Musiken som framförs är hämtad från ett tidsspann som spänner över fem sekel – alltifrån Alfonso Ferraboscos och Thomas Tallis polyfona klanger till Bob Chilcotts karga tolkning av en slavskeppskaptens frälsning i” Newton’s Amazing Grace”. Nils-Eric Fougstedt lyckas att med enkla medel och få stämmor på en minut måla en rik tonbild av Jesu födsel. Med mångfalt fler stämmor och mäktigt anslag tolkas välkända psalmer som ”I Need Thee Every Hour” och ”How Great Thou Art”. Vi vill och hoppas kunna och erbjuda lyssnaren vackra, sträva och spännande musikaliska upplevelser. Varmt välkomna!