Bandsintown Logo
Saturday, September 23rd, 2017
4:00 PM
Per Tengstrands Beethovenurval visar vilken enorm spännvidd det finns bland tonsättarens 32 pianosonater. Opus 78, en relativt okänd minisonat med ett lätt och ljust anslag, var en av Beethovens egna absoluta favoriter. Opus 31 nr 2, med sin mystiska inledning, stora drama och framåtdriv, har varit särskilt lockande på grund av kopplingen till Shakespeare’s Stormen. Och opus 110, den näst sista av sonaterna, är ett lyriskt mästerverk som tycks iscensätta en gripande berättelse om lidande och pånyttfödelse. Program: Beethoven: Sonat op 78 “Till Therèse” Beethoven: Sonat op 31 nr 2 "Spöksonaten” Beethoven: Sonat op 110 Per Tengstrand är en av våra mest internationella artister som regelbundet framträder med orkestrar runt hela världen. Just nu är han i full färd med att spela Beethovens samtliga sonater.