The Phantom of the Opera
Tour Dates 2017

On Tour

|

61 Upcoming Tour Dates

Upcoming Dates

| Past Dates
Date Venue Location
Jan 17 Detroit, MI
Jan 18 Detroit, MI
Jan 19 Detroit, MI
Jan 20 Detroit, MI
Jan 21 Detroit, MI
Jan 22 Detroit, MI
Feb 08 Kansas City, MO
Feb 09 Kansas City, MO
Feb 10 Kansas City, MO
Feb 11 Kansas City, MO
Feb 12 Kansas City, MO
Feb 14 Kansas City, MO
Feb 15 Kansas City, MO
Feb 16 Kansas City, MO
Feb 17 Kansas City, MO
Feb 18 Kansas City, MO
Feb 19 Kansas City, MO
Mar 08 Little Rock, AR
Mar 09 Little Rock, AR
Mar 10 Little Rock, AR
Mar 11 Little Rock, AR
Mar 12 Little Rock, AR
Mar 14 Little Rock, AR
Mar 15 Little Rock, AR
Mar 16 Little Rock, AR
Mar 17 Little Rock, AR
Mar 18 Little Rock, AR
Mar 19 Little Rock, AR
Apr 05 Birmingham, AL
Apr 06 Birmingham, AL
Apr 07 Birmingham, AL
Apr 08 Birmingham, AL
Apr 09 Birmingham, AL
Apr 11 Birmingham, AL
Apr 12 Birmingham, AL
Apr 13 Birmingham, AL
Apr 14 Birmingham, AL
Apr 15 Birmingham, AL
Apr 16 Birmingham, AL
May 03 El Paso, TX
May 04 El Paso, TX
May 05 El Paso, TX
May 06 El Paso, TX
May 07 El Paso, TX
May 09 El Paso, TX
May 10 El Paso, TX
May 11 El Paso, TX
May 12 El Paso, TX
May 13 El Paso, TX
May 14 El Paso, TX
Jun 14 Boise, ID
Jun 15 Boise, ID
Jun 16 Boise, ID
Jun 17 Boise, ID
Jun 18 Boise, ID
Jun 20 Boise, ID
Jun 21 Boise, ID
Jun 22 Boise, ID
Jun 23 Boise, ID
Jun 24 Boise, ID
Jun 25 Boise, ID
Get notified whenever The Phantom of the Opera is in town
or