Razzmatazz
Tour Dates 2017

On Tour

|

418 Upcoming Tour Dates

Upcoming Dates

| Past Dates
Date Venue Location
Aug 16 Addison, TX
Aug 17 Addison, TX
Aug 18 Addison, TX
Aug 19 Addison, TX
Aug 23 Addison, TX
Aug 24 Addison, TX
Aug 25 Addison, TX
Aug 26 Addison, TX
Aug 30 Addison, TX
Aug 31 Addison, TX
Sep 01 Addison, TX
Sep 02 Addison, TX
Sep 06 Addison, TX
Sep 07 Addison, TX
Sep 08 Addison, TX
Sep 09 Addison, TX
Sep 13 Addison, TX
Sep 14 Addison, TX
Sep 15 Addison, TX
Sep 16 Addison, TX
Sep 20 Addison, TX
Sep 21 Addison, TX
Sep 22 Addison, TX
Sep 23 Addison, TX
Sep 27 Addison, TX
Sep 28 Addison, TX
Sep 29 Addison, TX
Sep 30 Addison, TX
Oct 04 Addison, TX
Oct 05 Addison, TX
Oct 06 Addison, TX
Oct 07 Addison, TX
Oct 11 Addison, TX
Oct 12 Addison, TX
Oct 13 Addison, TX
Oct 14 Addison, TX
Oct 18 Addison, TX
Oct 19 Addison, TX
Oct 20 Addison, TX
Oct 21 Addison, TX
Oct 25 Addison, TX
Oct 26 Addison, TX
Oct 27 Addison, TX
Oct 28 Addison, TX
Nov 01 Addison, TX
Nov 02 Addison, TX
Nov 03 Addison, TX
Nov 04 Addison, TX
Nov 08 Addison, TX
Nov 09 Addison, TX
Nov 10 Addison, TX
Nov 11 Addison, TX
Nov 15 Addison, TX
Nov 16 Addison, TX
Nov 17 Addison, TX
Nov 18 Addison, TX
Nov 22 Addison, TX
Nov 23 Addison, TX
Nov 24 Addison, TX
Nov 25 Addison, TX
Nov 29 Addison, TX
Nov 30 Addison, TX
Dec 01 Addison, TX
Dec 02 Addison, TX
Dec 06 Addison, TX
Dec 07 Addison, TX
Dec 08 Addison, TX
Dec 09 Addison, TX
Dec 13 Addison, TX
Dec 14 Addison, TX
Dec 15 Addison, TX
Dec 16 Addison, TX
Dec 20 Addison, TX
Dec 21 Addison, TX
Dec 22 Addison, TX
Dec 23 Addison, TX
Dec 27 Addison, TX
Dec 28 Addison, TX
Dec 29 Addison, TX
Dec 30 Addison, TX
Jan 03, 2018 Addison, TX
Jan 04, 2018 Addison, TX
Jan 05, 2018 Addison, TX
Jan 06, 2018 Addison, TX
Jan 10, 2018 Addison, TX
Jan 11, 2018 Addison, TX
Jan 12, 2018 Addison, TX
Jan 13, 2018 Addison, TX
Jan 17, 2018 Addison, TX
Jan 18, 2018 Addison, TX
Jan 19, 2018 Addison, TX
Jan 20, 2018 Addison, TX
Jan 24, 2018 Addison, TX
Jan 25, 2018 Addison, TX
Jan 26, 2018 Addison, TX
Jan 27, 2018 Addison, TX
Jan 31, 2018 Addison, TX
Feb 01, 2018 Addison, TX
Feb 02, 2018 Addison, TX
Feb 03, 2018 Addison, TX
Feb 07, 2018 Addison, TX
Feb 08, 2018 Addison, TX
Feb 09, 2018 Addison, TX
Feb 10, 2018 Addison, TX
Feb 14, 2018 Addison, TX
Feb 15, 2018 Addison, TX
Feb 16, 2018 Addison, TX
Feb 17, 2018 Addison, TX
Feb 21, 2018 Addison, TX
Feb 22, 2018 Addison, TX
Feb 23, 2018 Addison, TX
Feb 24, 2018 Addison, TX
Feb 28, 2018 Addison, TX
Mar 01, 2018 Addison, TX
Mar 02, 2018 Addison, TX
Mar 03, 2018 Addison, TX
Mar 07, 2018 Addison, TX
Mar 08, 2018 Addison, TX
Mar 09, 2018 Addison, TX
Mar 10, 2018 Addison, TX
Mar 14, 2018 Addison, TX
Mar 15, 2018 Addison, TX
Mar 16, 2018 Addison, TX
Mar 17, 2018 Addison, TX
Mar 21, 2018 Addison, TX
Mar 22, 2018 Addison, TX
Mar 23, 2018 Addison, TX
Mar 24, 2018 Addison, TX
Mar 28, 2018 Addison, TX
Mar 29, 2018 Addison, TX
Mar 30, 2018 Addison, TX
Mar 31, 2018 Addison, TX
Apr 04, 2018 Addison, TX
Apr 05, 2018 Addison, TX
Apr 06, 2018 Addison, TX
Apr 07, 2018 Addison, TX
Apr 11, 2018 Addison, TX
Apr 12, 2018 Addison, TX
Apr 13, 2018 Addison, TX
Apr 14, 2018 Addison, TX
Apr 18, 2018 Addison, TX
Apr 19, 2018 Addison, TX
Apr 20, 2018 Addison, TX
Apr 21, 2018 Addison, TX
Apr 25, 2018 Addison, TX
Apr 26, 2018 Addison, TX
Apr 27, 2018 Addison, TX
Apr 28, 2018 Addison, TX
May 02, 2018 Addison, TX
May 03, 2018 Addison, TX
May 04, 2018 Addison, TX
May 05, 2018 Addison, TX
May 09, 2018 Addison, TX
May 10, 2018 Addison, TX
May 11, 2018 Addison, TX
May 12, 2018 Addison, TX
May 16, 2018 Addison, TX
May 17, 2018 Addison, TX
May 18, 2018 Addison, TX
May 19, 2018 Addison, TX
May 23, 2018 Addison, TX
May 24, 2018 Addison, TX
May 25, 2018 Addison, TX
May 26, 2018 Addison, TX
May 30, 2018 Addison, TX
May 31, 2018 Addison, TX
Jun 01, 2018 Addison, TX
Jun 02, 2018 Addison, TX
Jun 06, 2018 Addison, TX
Jun 07, 2018 Addison, TX
Jun 08, 2018 Addison, TX
Jun 09, 2018 Addison, TX
Jun 13, 2018 Addison, TX
Jun 14, 2018 Addison, TX
Jun 15, 2018 Addison, TX
Jun 16, 2018 Addison, TX
Jun 20, 2018 Addison, TX
Jun 21, 2018 Addison, TX
Jun 22, 2018 Addison, TX
Jun 23, 2018 Addison, TX
Jun 27, 2018 Addison, TX
Jun 28, 2018 Addison, TX
Jun 29, 2018 Addison, TX
Jun 30, 2018 Addison, TX
Jul 04, 2018 Addison, TX
Jul 05, 2018 Addison, TX
Jul 06, 2018 Addison, TX
Jul 07, 2018 Addison, TX
Jul 11, 2018 Addison, TX
Jul 12, 2018 Addison, TX
Jul 13, 2018 Addison, TX
Jul 14, 2018 Addison, TX
Jul 18, 2018 Addison, TX
Jul 19, 2018 Addison, TX
Jul 20, 2018 Addison, TX
Jul 21, 2018 Addison, TX
Jul 25, 2018 Addison, TX
Jul 26, 2018 Addison, TX
Jul 27, 2018 Addison, TX
Jul 28, 2018 Addison, TX
Aug 01, 2018 Addison, TX
Aug 02, 2018 Addison, TX
Aug 03, 2018 Addison, TX
Aug 04, 2018 Addison, TX
Aug 08, 2018 Addison, TX
Aug 09, 2018 Addison, TX
Aug 10, 2018 Addison, TX
Aug 11, 2018 Addison, TX
Aug 15, 2018 Addison, TX
Aug 16, 2018 Addison, TX
Aug 17, 2018 Addison, TX
Aug 18, 2018 Addison, TX
Aug 22, 2018 Addison, TX
Aug 23, 2018 Addison, TX
Aug 24, 2018 Addison, TX
Aug 25, 2018 Addison, TX
Aug 29, 2018 Addison, TX
Aug 30, 2018 Addison, TX
Aug 31, 2018 Addison, TX
Sep 01, 2018 Addison, TX
Sep 05, 2018 Addison, TX
Sep 06, 2018 Addison, TX
Sep 07, 2018 Addison, TX
Sep 08, 2018 Addison, TX
Sep 12, 2018 Addison, TX
Sep 13, 2018 Addison, TX
Sep 14, 2018 Addison, TX
Sep 15, 2018 Addison, TX
Sep 19, 2018 Addison, TX
Sep 20, 2018 Addison, TX
Sep 21, 2018 Addison, TX
Sep 22, 2018 Addison, TX
Sep 26, 2018 Addison, TX
Sep 27, 2018 Addison, TX
Sep 28, 2018 Addison, TX
Sep 29, 2018 Addison, TX
Oct 03, 2018 Addison, TX
Oct 04, 2018 Addison, TX
Oct 05, 2018 Addison, TX
Oct 06, 2018 Addison, TX
Oct 10, 2018 Addison, TX
Oct 11, 2018 Addison, TX
Oct 12, 2018 Addison, TX
Oct 13, 2018 Addison, TX
Oct 17, 2018 Addison, TX
Oct 18, 2018 Addison, TX
Oct 19, 2018 Addison, TX
Oct 20, 2018 Addison, TX
Oct 24, 2018 Addison, TX
Oct 25, 2018 Addison, TX
Oct 26, 2018 Addison, TX
Oct 27, 2018 Addison, TX
Oct 31, 2018 Addison, TX
Nov 01, 2018 Addison, TX
Nov 02, 2018 Addison, TX
Nov 03, 2018 Addison, TX
Nov 07, 2018 Addison, TX
Nov 08, 2018 Addison, TX
Nov 09, 2018 Addison, TX
Nov 10, 2018 Addison, TX
Nov 14, 2018 Addison, TX
Nov 15, 2018 Addison, TX
Nov 16, 2018 Addison, TX
Nov 17, 2018 Addison, TX
Nov 21, 2018 Addison, TX
Nov 22, 2018 Addison, TX
Nov 23, 2018 Addison, TX
Nov 24, 2018 Addison, TX
Nov 28, 2018 Addison, TX
Nov 29, 2018 Addison, TX
Nov 30, 2018 Addison, TX
Dec 01, 2018 Addison, TX
Dec 05, 2018 Addison, TX
Dec 06, 2018 Addison, TX
Dec 07, 2018 Addison, TX
Dec 08, 2018 Addison, TX
Dec 12, 2018 Addison, TX
Dec 13, 2018 Addison, TX
Dec 14, 2018 Addison, TX
Dec 15, 2018 Addison, TX
Dec 19, 2018 Addison, TX
Dec 20, 2018 Addison, TX
Dec 21, 2018 Addison, TX
Dec 22, 2018 Addison, TX
Dec 26, 2018 Addison, TX
Dec 27, 2018 Addison, TX
Dec 28, 2018 Addison, TX
Dec 29, 2018 Addison, TX
Jan 02, 2019 Addison, TX
Jan 03, 2019 Addison, TX
Jan 04, 2019 Addison, TX
Jan 05, 2019 Addison, TX
Jan 09, 2019 Addison, TX
Jan 10, 2019 Addison, TX
Jan 11, 2019 Addison, TX
Jan 12, 2019 Addison, TX
Jan 16, 2019 Addison, TX
Jan 17, 2019 Addison, TX
Jan 18, 2019 Addison, TX
Jan 19, 2019 Addison, TX
Jan 23, 2019 Addison, TX
Jan 24, 2019 Addison, TX
Jan 25, 2019 Addison, TX
Jan 26, 2019 Addison, TX
Jan 30, 2019 Addison, TX
Jan 31, 2019 Addison, TX
Feb 01, 2019 Addison, TX
Feb 02, 2019 Addison, TX
Feb 06, 2019 Addison, TX
Feb 07, 2019 Addison, TX
Feb 08, 2019 Addison, TX
Feb 09, 2019 Addison, TX
Feb 13, 2019 Addison, TX
Feb 14, 2019 Addison, TX
Feb 15, 2019 Addison, TX
Feb 16, 2019 Addison, TX
Feb 20, 2019 Addison, TX
Feb 21, 2019 Addison, TX
Feb 22, 2019 Addison, TX
Feb 23, 2019 Addison, TX
Feb 27, 2019 Addison, TX
Feb 28, 2019 Addison, TX
Mar 01, 2019 Addison, TX
Mar 02, 2019 Addison, TX
Mar 06, 2019 Addison, TX
Mar 07, 2019 Addison, TX
Mar 08, 2019 Addison, TX
Mar 09, 2019 Addison, TX
Mar 13, 2019 Addison, TX
Mar 14, 2019 Addison, TX
Mar 15, 2019 Addison, TX
Mar 16, 2019 Addison, TX
Mar 20, 2019 Addison, TX
Mar 21, 2019 Addison, TX
Mar 22, 2019 Addison, TX
Mar 23, 2019 Addison, TX
Mar 27, 2019 Addison, TX
Mar 28, 2019 Addison, TX
Mar 29, 2019 Addison, TX
Mar 30, 2019 Addison, TX
Apr 03, 2019 Addison, TX
Apr 04, 2019 Addison, TX
Apr 05, 2019 Addison, TX
Apr 06, 2019 Addison, TX
Apr 10, 2019 Addison, TX
Apr 11, 2019 Addison, TX
Apr 12, 2019 Addison, TX
Apr 13, 2019 Addison, TX
Apr 17, 2019 Addison, TX
Apr 18, 2019 Addison, TX
Apr 19, 2019 Addison, TX
Apr 20, 2019 Addison, TX
Apr 24, 2019 Addison, TX
Apr 25, 2019 Addison, TX
Apr 26, 2019 Addison, TX
Apr 27, 2019 Addison, TX
May 01, 2019 Addison, TX
May 02, 2019 Addison, TX
May 03, 2019 Addison, TX
May 04, 2019 Addison, TX
May 08, 2019 Addison, TX
May 09, 2019 Addison, TX
May 10, 2019 Addison, TX
May 11, 2019 Addison, TX
May 15, 2019 Addison, TX
May 16, 2019 Addison, TX
May 17, 2019 Addison, TX
May 18, 2019 Addison, TX
May 22, 2019 Addison, TX
May 23, 2019 Addison, TX
May 24, 2019 Addison, TX
May 25, 2019 Addison, TX
May 29, 2019 Addison, TX
May 30, 2019 Addison, TX
May 31, 2019 Addison, TX
Jun 01, 2019 Addison, TX
Jun 05, 2019 Addison, TX
Jun 06, 2019 Addison, TX
Jun 07, 2019 Addison, TX
Jun 08, 2019 Addison, TX
Jun 12, 2019 Addison, TX
Jun 13, 2019 Addison, TX
Jun 14, 2019 Addison, TX
Jun 15, 2019 Addison, TX
Jun 19, 2019 Addison, TX
Jun 20, 2019 Addison, TX
Jun 21, 2019 Addison, TX
Jun 22, 2019 Addison, TX
Jun 26, 2019 Addison, TX
Jun 27, 2019 Addison, TX
Jun 28, 2019 Addison, TX
Jun 29, 2019 Addison, TX
Jul 03, 2019 Addison, TX
Jul 04, 2019 Addison, TX
Jul 05, 2019 Addison, TX
Jul 06, 2019 Addison, TX
Jul 10, 2019 Addison, TX
Jul 11, 2019 Addison, TX
Jul 12, 2019 Addison, TX
Jul 13, 2019 Addison, TX
Jul 17, 2019 Addison, TX
Jul 18, 2019 Addison, TX
Jul 19, 2019 Addison, TX
Jul 20, 2019 Addison, TX
Jul 24, 2019 Addison, TX
Jul 25, 2019 Addison, TX
Jul 26, 2019 Addison, TX
Jul 27, 2019 Addison, TX
Jul 31, 2019 Addison, TX
Aug 01, 2019 Addison, TX
Aug 02, 2019 Addison, TX
Aug 03, 2019 Addison, TX
Aug 07, 2019 Addison, TX
Aug 08, 2019 Addison, TX
Aug 09, 2019 Addison, TX
Aug 10, 2019 Addison, TX
Aug 14, 2019 Addison, TX
Aug 15, 2019 Addison, TX