Metropolitan Opera
Tour Dates 2016

On Tour

|

137 Upcoming Tour Dates

Upcoming Dates

| Past Dates
Date Venue Location
Dec 05 New York, NY
Dec 06 New York, NY
Dec 07 New York, NY
Dec 08 New York, NY
Dec 09 New York, NY
Dec 10 New York, NY
Dec 12 New York, NY
Dec 13 Concord, NH
Dec 14 New York, NY
Dec 16 New York, NY
Dec 17 New York, NY
Dec 19 New York, NY
Dec 20 New York, NY
Dec 21 New York, NY
Dec 22 New York, NY
Dec 23 New York, NY
Dec 24 New York, NY
Dec 26 New York, NY
Dec 27 New York, NY
Dec 28 New York, NY
Dec 29 New York, NY
Dec 30 New York, NY
Dec 31 New York, NY
Jan 02, 2017 New York, NY
Jan 03, 2017 New York, NY
Jan 04, 2017 New York, NY
Jan 05, 2017 New York, NY
Jan 06, 2017 New York, NY
Jan 07, 2017 New York, NY
Jan 09, 2017 New York, NY
Jan 10, 2017 New York, NY
Jan 11, 2017 New York, NY
Jan 13, 2017 New York, NY
Jan 14, 2017 New York, NY
Jan 17, 2017 New York, NY
Jan 18, 2017 New York, NY
Jan 19, 2017 New York, NY
Jan 20, 2017 New York, NY
Jan 21, 2017 New York, NY
Jan 23, 2017 Concord, NH
Jan 24, 2017 New York, NY
Jan 25, 2017 New York, NY
Jan 26, 2017 New York, NY
Jan 27, 2017 New York, NY
Jan 28, 2017 New York, NY
Jan 30, 2017 New York, NY
Jan 31, 2017 New York, NY
Feb 01, 2017 New York, NY
Feb 02, 2017 New York, NY
Feb 03, 2017 New York, NY
Feb 04, 2017 New York, NY
Feb 06, 2017 New York, NY
Feb 07, 2017 New York, NY
Feb 08, 2017 New York, NY
Feb 09, 2017 New York, NY
Feb 10, 2017 New York, NY
Feb 11, 2017 New York, NY
Feb 13, 2017 New York, NY
Feb 14, 2017 New York, NY
Feb 15, 2017 New York, NY
Feb 16, 2017 New York, NY
Feb 17, 2017 New York, NY
Feb 18, 2017 New York, NY
Feb 20, 2017 New York, NY
Feb 21, 2017 New York, NY
Feb 22, 2017 New York, NY
Feb 23, 2017 New York, NY
Feb 24, 2017 New York, NY
Feb 25, 2017 New York, NY
Feb 27, 2017 New York, NY
Feb 28, 2017 New York, NY
Mar 01, 2017 New York, NY
Mar 02, 2017 New York, NY
Mar 03, 2017 New York, NY
Mar 04, 2017 New York, NY
Mar 06, 2017 New York, NY
Mar 07, 2017 New York, NY
Mar 08, 2017 New York, NY
Mar 09, 2017 New York, NY
Mar 10, 2017 New York, NY
Mar 11, 2017 New York, NY
Mar 13, 2017 New York, NY
Mar 14, 2017 New York, NY
Mar 15, 2017 New York, NY
Mar 16, 2017 New York, NY
Mar 17, 2017 New York, NY
Mar 18, 2017 New York, NY
Mar 20, 2017 New York, NY
Mar 21, 2017 New York, NY
Mar 22, 2017 New York, NY
Mar 23, 2017 New York, NY
Mar 24, 2017 New York, NY
Mar 25, 2017 New York, NY
Mar 27, 2017 New York, NY
Mar 28, 2017 New York, NY
Mar 29, 2017 New York, NY
Mar 30, 2017 New York, NY
Mar 31, 2017 New York, NY
Apr 01, 2017 New York, NY
Apr 03, 2017 New York, NY
Apr 04, 2017 New York, NY
Apr 05, 2017 New York, NY
Apr 06, 2017 New York, NY
Apr 07, 2017 New York, NY
Apr 08, 2017 New York, NY
Apr 10, 2017 New York, NY
Apr 11, 2017 New York, NY
Apr 12, 2017 New York, NY
Apr 13, 2017 New York, NY
Apr 14, 2017 New York, NY
Apr 15, 2017 New York, NY
Apr 17, 2017 New York, NY
Apr 18, 2017 New York, NY
Apr 19, 2017 New York, NY
Apr 20, 2017 New York, NY
Apr 21, 2017 New York, NY
Apr 22, 2017 New York, NY
Apr 24, 2017 New York, NY
Apr 25, 2017 New York, NY
Apr 26, 2017 New York, NY
Apr 27, 2017 New York, NY
Apr 28, 2017 New York, NY
Apr 29, 2017 New York, NY
May 01, 2017 New York, NY
May 02, 2017 New York, NY
May 03, 2017 New York, NY
May 04, 2017 New York, NY
May 05, 2017 New York, NY
May 06, 2017 New York, NY
May 07, 2017 New York, NY
May 08, 2017 New York, NY
May 09, 2017 New York, NY
May 10, 2017 New York, NY
May 11, 2017 New York, NY
May 12, 2017 New York, NY
May 13, 2017 New York, NY
May 15, 2017 Concord, NH
Get notified whenever Metropolitan Opera is in town
or