BaLTIMORE ORIOLES
Tour Dates 2016

On Tour

|

194 Upcoming Tour Dates

Upcoming Dates

| Past Dates
Date Venue Location
Feb 25, 2017 Bradenton, FL
Feb 26, 2017 Sarasota, FL
Feb 27, 2017 Sarasota, FL
Feb 28, 2017 Clearwater, FL
Mar 01, 2017 Sarasota, FL
Mar 02, 2017 Tampa, FL
Mar 03, 2017 Bradenton, FL
Mar 04, 2017 Port Charlotte, FL
Mar 05, 2017 Sarasota, FL
Mar 06, 2017 Lakeland, FL
Mar 07, 2017 Sarasota, FL
Mar 08, 2017 Sarasota, FL
Mar 10, 2017 Fort Myers, FL
Mar 11, 2017 Sarasota, FL
Mar 12, 2017 Fort Myers, FL
Mar 13, 2017 Sarasota, FL
Mar 14, 2017 Sarasota, FL
Mar 15, 2017 Bradenton, FL
Mar 16, 2017 Sarasota, FL
Mar 17, 2017 Bradenton, FL
Mar 18, 2017 Tampa, FL
Mar 19, 2017 Sarasota, FL
Mar 20, 2017 Fort Myers, FL
Mar 21, 2017 Sarasota, FL
Mar 22, 2017 Sarasota, FL
Mar 24, 2017 Fort Myers, FL
Mar 25, 2017 Sarasota, FL
Mar 26, 2017 Dunedin, FL
Mar 27, 2017 Sarasota, FL
Mar 28, 2017 Kissimmee, FL
Mar 29, 2017 Port Charlotte, FL
Mar 30, 2017 Sarasota, FL
Apr 03, 2017 Baltimore, MD
Apr 05, 2017 Baltimore, MD
Apr 07, 2017 Baltimore, MD
Apr 08, 2017 Baltimore, MD
Apr 09, 2017 Baltimore, MD
Apr 11, 2017 Boston, MA
Apr 12, 2017 Boston, MA
Apr 13, 2017 Toronto, Canada
Apr 14, 2017 Toronto, Canada
Apr 15, 2017 Toronto, Canada
Apr 16, 2017 Toronto, Canada
Apr 18, 2017 Cincinnati, OH
Apr 19, 2017 Cincinnati, OH
Apr 20, 2017 Cincinnati, OH
Apr 21, 2017 Baltimore, MD
Apr 22, 2017 Baltimore, MD
Apr 23, 2017 Baltimore, MD
Apr 24, 2017 Baltimore, MD
Apr 25, 2017 Baltimore, MD
Apr 26, 2017 Baltimore, MD
Apr 28, 2017 Bronx, NY
Apr 29, 2017 Bronx, NY
Apr 30, 2017 Bronx, NY
May 01, 2017 Boston, MA
May 02, 2017 Boston, MA
May 03, 2017 Boston, MA
May 04, 2017 Boston, MA
May 05, 2017 Baltimore, MD
May 06, 2017 Baltimore, MD
May 07, 2017 Baltimore, MD
May 08, 2017 Baltimore, MD
May 09, 2017 Baltimore, MD
May 10, 2017 Washington, DC
May 11, 2017 Washington, DC
May 12, 2017 Kansas City, MO
May 13, 2017 Kansas City, MO
May 14, 2017 Kansas City, MO
May 16, 2017 Detroit, MI
May 17, 2017 Detroit, MI
May 18, 2017 Detroit, MI
May 19, 2017 Baltimore, MD
May 20, 2017 Baltimore, MD
May 21, 2017 Baltimore, MD
May 22, 2017 Baltimore, MD
May 23, 2017 Baltimore, MD
May 24, 2017 Baltimore, MD
May 26, 2017 Houston, TX
May 27, 2017 Houston, TX
May 28, 2017 Houston, TX
May 29, 2017 Baltimore, MD
May 30, 2017 Baltimore, MD
May 31, 2017 Baltimore, MD
Jun 01, 2017 Baltimore, MD
Jun 02, 2017 Baltimore, MD
Jun 03, 2017 Baltimore, MD
Jun 04, 2017 Baltimore, MD
Jun 06, 2017 Baltimore, MD
Jun 07, 2017 Baltimore, MD
Jun 09, 2017 Bronx, NY
Jun 10, 2017 Bronx, NY
Jun 11, 2017 Bronx, NY
Jun 12, 2017 Chicago, IL
Jun 13, 2017 Chicago, IL
Jun 14, 2017 Chicago, IL
Jun 15, 2017 Chicago, IL
Jun 16, 2017 Baltimore, MD
Jun 17, 2017 Baltimore, MD
Jun 18, 2017 Baltimore, MD
Jun 19, 2017 Baltimore, MD
Jun 20, 2017 Baltimore, MD
Jun 21, 2017 Baltimore, MD
Jun 22, 2017 Baltimore, MD
Jun 23, 2017 Saint Petersburg, FL
Jun 24, 2017 Saint Petersburg, FL
Jun 25, 2017 Saint Petersburg, FL
Jun 27, 2017 Toronto, Canada
Jun 28, 2017 Toronto, Canada
Jun 29, 2017 Toronto, Canada
Jun 30, 2017 Baltimore, MD
Jul 01, 2017 Baltimore, MD
Jul 02, 2017 Baltimore, MD
Jul 03, 2017 Milwaukee, WI
Jul 04, 2017 Milwaukee, WI
Jul 05, 2017 Milwaukee, WI
Jul 06, 2017 Minneapolis, MN
Jul 07, 2017 Minneapolis, MN
Jul 08, 2017 Minneapolis, MN
Jul 09, 2017 Minneapolis, MN
Jul 14, 2017 Baltimore, MD
Jul 15, 2017 Baltimore, MD
Jul 16, 2017 Baltimore, MD
Jul 17, 2017 Baltimore, MD
Jul 18, 2017 Baltimore, MD
Jul 19, 2017 Baltimore, MD
Jul 20, 2017 Baltimore, MD
Jul 21, 2017 Baltimore, MD
Jul 22, 2017 Baltimore, MD
Jul 23, 2017 Baltimore, MD
Jul 24, 2017 Saint Petersburg, FL
Jul 25, 2017 Saint Petersburg, FL
Jul 26, 2017 Saint Petersburg, FL
Jul 28, 2017 Arlington, TX
Jul 29, 2017 Arlington, TX
Jul 30, 2017 Arlington, TX
Jul 31, 2017 Baltimore, MD
Aug 01, 2017 Baltimore, MD
Aug 02, 2017 Baltimore, MD
Aug 03, 2017 Baltimore, MD
Aug 04, 2017 Baltimore, MD
Aug 05, 2017 Baltimore, MD
Aug 06, 2017 Baltimore, MD
Aug 07, 2017 Anaheim, CA
Aug 08, 2017 Anaheim, CA
Aug 09, 2017 Anaheim, CA
Aug 10, 2017 Oakland, CA
Aug 11, 2017 Oakland, CA
Aug 12, 2017 Oakland, CA
Aug 13, 2017 Oakland, CA
Aug 14, 2017 Seattle, WA
Aug 15, 2017 Seattle, WA
Aug 16, 2017 Seattle, WA
Aug 18, 2017 Baltimore, MD
Aug 19, 2017 Baltimore, MD
Aug 20, 2017 Baltimore, MD
Aug 21, 2017 Baltimore, MD
Aug 22, 2017 Baltimore, MD
Aug 23, 2017 Baltimore, MD
Aug 25, 2017 Boston, MA
Aug 26, 2017 Boston, MA
Aug 27, 2017 Boston, MA
Aug 28, 2017 Baltimore, MD
Aug 29, 2017 Baltimore, MD
Aug 30, 2017 Baltimore, MD
Aug 31, 2017 Baltimore, MD
Sep 01, 2017 Baltimore, MD
Sep 02, 2017 Baltimore, MD
Sep 03, 2017 Baltimore, MD
Sep 04, 2017 Baltimore, MD
Sep 05, 2017 Baltimore, MD
Sep 06, 2017 Baltimore, MD
Sep 08, 2017 Cleveland, OH
Sep 09, 2017 Cleveland, OH
Sep 10, 2017 Cleveland, OH
Sep 11, 2017 Toronto, Canada
Sep 12, 2017 Toronto, Canada
Sep 13, 2017 Toronto, Canada
Sep 14, 2017 Bronx, NY
Sep 15, 2017 Bronx, NY
Sep 16, 2017 Bronx, NY
Sep 17, 2017 Bronx, NY
Sep 18, 2017 Baltimore, MD
Sep 19, 2017 Baltimore, MD
Sep 20, 2017 Baltimore, MD
Sep 21, 2017 Baltimore, MD
Sep 22, 2017 Baltimore, MD
Sep 23, 2017 Baltimore, MD
Sep 24, 2017 Baltimore, MD
Sep 26, 2017 Pittsburgh, PA
Sep 27, 2017 Pittsburgh, PA
Sep 29, 2017 Saint Petersburg, FL
Sep 30, 2017 Saint Petersburg, FL
Oct 01, 2017 Saint Petersburg, FL
Get notified whenever BaLTIMORE ORIOLES is in town
or